КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ
Бажаєте опублікувати статтю в розділі колективної монографії?
■ Оберіть одного із запропонованих видавців:
1) Європейська наукова платформа (український видавець);
2) Primedia eLaunch LLC  (закордонне видавництво - Dallas, USA).
■ Оберіть монографію видавця з потрібною тематикою.
■ Оформте статтю відповідно до вимог, надішліть її через онлайн-форму та очікуйте на її розгляд протягом встановленого часу.
■ Оплатіть публікаційний внесок та очікуйте на публікацію протягом встановленого часу.

Для колективів авторів, які бажають видати власну монографію за своєю тематикою вартість публікації обраховується окремо за прикладом одноосібної монографії; є можливість обрати видавництво, наукометричні бази та інші умови публікації, відмінні від запропонованих нижче.
Натисніть на відповідну піктограму, щоб дізнатися більше про видавця, його заплановані випуски колективних монографій, відправити науковий рукопис на рецензування, заповнити реєстраційну анкету або переглянути вимоги до оформлення, скористатися калькулятором розрахунку публікаційного внеску тощо.₴ ₴ ₴ ₴
ISBN (UKR), DOI, УДК, ©
CrossRef, ORCID, Google Scholar, OUCI, ResearchGate
Український видавець
Європейська наукова платформа
- зареєстровано в реєстрі видавців Державного комітету телебачення і радіомовлення України;
- зареєстровано в переліку видавців Книжкової палати України імені Івана Федорова;
- зареєстровано в реєстрі Global Register of Publishers of The International ISBN Agency.
Колективні монографії видавництва отримують українське ISBN, кожному розділу (статті) присвоюється унікальне DOI. Всі розділи (статті) отримують свою сторінку в архіві з можливістю відслідковування статистики переглядів, завантажень та цитувань. Всі розділи (статті) індексуються протягом 5 днів в CrossRef та ORCID, протягом 15 днів - в Google Scholar, протягом 30 днів - в ResearchGate та OUCI.
МІСТО ВИДАННЯ МОНОГРАФІЇ:
Вінниця (UKR)
ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ СТАТТІ:
1-2 дні
ТЕРМІНИ ПУБЛІКАЦІЇ:
до 10 днів
ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ:
від 500 грн.
₴ ₴ ₴
ISBN (USA), DOI, УДК, ©
CrossRef, ORCID, Google Scholar, OpenAIRE, OUCI, ResearchGate, Bookwire by Bowker
Закордонний видавець
Primedia eLaunch LLC
- зареєстровано в реєстрі видавців Bowker (єдине офіційне американьске агенство видавців);
- зареєстровано в реєстрі Global Register of Publishers of The International ISBN Agency.
Колективні монографії видавництва отримують американське ISBN, кожному розділу (статті) присвоюється унікальне DOI. Монографії реєструються в каталозі книг, виданих в США - Bookwire by Bowker. Всі розділи (статті) отримують свою сторінку в архіві з можливістю відслідковування статистики переглядів, завантажень та цитувань. Всі розділи (статті) індексуються протягом 5 днів в CrossRef та ORCID, протягом 15 днів - в Google Scholar та OpenAIRE, протягом 30 днів - в ResearchGate та OUCI.
МІСТО ВИДАННЯ МОНОГРАФІЇ:
Даллас (USA)
ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ СТАТТІ:
2-3 дні
ТЕРМІНИ ПУБЛІКАЦІЇ:
до 10 днів
ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ:
від 30 EUR

ОДНООСІБНІ МОНОГРАФІЇ
Плануєте видання одноосібної монографії? Залежно від потреб та цілей видання, ми можемо допомогти з наступним:
■ Оформлення з дотриманням вимог державних стандартів України, верстка та дизайн монографії.
■ Присвоєння унікального міжнародного номеру книги ISBN.
■ Присвоєння коду УДК, авторського знака та знаку охорони авторського права відповідно до ДСТУ 4861:2007.
■ Присвоєння цифрового ідентифікатора DOI.
■ Розміщення монографії на офіційному веб-сайті на обраних ліцензійних умовах.
■ Видання монографії в необхідному тиражі та її розсилка (за необхідності) до фондів бібліотек України тощо.

Одноосібні монографії можуть бути видані одним із запропонованих видавництв: Європейська наукова платформа (Україна) або Primedia eLaunch LLC (США).
Нитисніть на піктограму, щоб дізнатися більше про випуск одноосібної монографії, переглянути вимоги до оформлення та скористатися калькулятором розрахунку публікаційного внеску тощо.

АРХІВ МОНОГРАФІЙ
Всі монографії знаходяться у відкритому доступі на платформі Open Journal System:

НАВІЩО ПОТРІБНІ КОЛЕКТИВНІ ТА ОДНООСІБНІ МОНОГРАФІЇ?
Відповідно до п.28 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» науково-педагогічні та наукові працівники повинні мати рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у п.30 цих Ліцензійних умов, серед яких «наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії».
Відповідно до п.10 та п.11 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» докторська та кандидатська дисертації можуть бути подані до захисту у вигляді опублікованої монографії. Відповідно до п.12 цієї ж Постанови, до опублікованих праць, які відображають основні наукові результати дисертації належать монографії.
Відповідно до п.11 Постанови Кабінету Міністрів України № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06.03.2019 основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, до яких зараховуються: не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав та статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).
Відповідно до п.4 поточної редакції Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання, затвердженого Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 226-19 від 12.12.2019, за підготовку монографій державним службовцям та посадовим осібам місцевого самоврядування нараховуюється 0,2 кредити ЄКТС.
Відповідно до чнного Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах № 1284 від 14.12.2015, серед показників очікуваних результатів зазначено монографії та/або розділи монографій, що будуть опубліковані за темою проекту українськими видавництвами державною мовою, мовою країни, яка входить до ОЕСР (в тому числі англійською), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР.

ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ
ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
© 2015-2020 Європейська наукова платформа | Всі права захищено  | CC BY 4.0
АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
вул.Зодчих 18/81, м.Вінниця
Вінницька область, Україна; 21037
КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ
Бажаєте опублікувати статтю в розділі колективної монографії?
■ Оберіть одного із запропонованих видавців:
1) Європейська наукова платформа (український видавець);
2) Primedia eLaunch LLC  (закордонне видавництво - Dallas, USA).
■ Оберіть монографію видавця з потрібною тематикою.
■ Оформте статтю відповідно до вимог, надішліть її через онлайн-форму та очікуйте на її розгляд протягом встановленого часу.
■ Оплатіть публікаційний внесок та очікуйте на публікацію протягом встановленого часу.

Для колективів авторів, які бажають видати власну монографію за своєю тематикою вартість публікації обраховується окремо за прикладом одноосібної монографії; є можливість обрати видавництво, наукометричні бази та інші умови публікації, відмінні від запропонованих нижче.
Натисніть на відповідну піктограму, щоб дізнатися більше про видавця, його заплановані випуски колективних монографій, відправити науковий рукопис на рецензування, заповнити реєстраційну анкету або переглянути вимоги до оформлення, скористатися калькулятором розрахунку публікаційного внеску тощо.

₴ ₴ ₴ ₴
CrossRef, ORCID, Google Scholar, OUCI, ResearchGate
Український видавець
ISBN (UKR), DOI, EOI, УДК, ©
Європейська наукова платформа
1) зареєстровано в реєстрі видавців Державного комітету телебачення і радіомовлення України;
2) зареєстровано в переліку видавців Книжкової палати України імені Івана Федорова;
3) зареєстровано в реєстрі Global Register of Publishers of The International ISBN Agency.
Колективні монографії видавництва отримують українське ISBN, кожному розділу (статті) присвоюється унікальне DOI. Всі розділи (статті) отримують свою сторінку в архіві з можливістю відслідковування статистики переглядів, завантажень та цитувань. Всі розділи (статті) індексуються протягом 5 днів в CrossRef та ORCID, протягом 15 днів - в Google Scholar, протягом 30 днів - в ResearchGate та OUCI.
МІСТО ВИДАННЯ:
Вінниця (UKR)
ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ СТАТТІ:
1-2 дні
ТЕРМІНИ ПУБЛІКАЦІЇ:
до 10 днів
ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ:
від 500 грн.₴ ₴ ₴
CrossRef, ORCID, Google Scholar, OpenAIRE, OUCI, ResearchGate, Bookwire by Bowker
Закордонний видавець
ISBN (USA), DOI, EOI, УДК, ©
Primedia eLaunch LLC
1) зареєстровано в реєстрі видавців Bowker (єдине офіційне американьске ISBN агенство);
2) зареєстровано в реєстрі Global Register of Publishers of The International ISBN Agency.
Колективні монографії видавництва отримують американське ISBN, кожному розділу (статті) присвоюється унікальне DOI. Монографії реєструються в каталозі книг, виданих в США - Bookwire by Bowker. Всі розділи (статті) отримують свою сторінку в архіві з можливістю відслідковування статистики переглядів, завантажень та цитувань. Всі розділи (статті) індексуються протягом 5 днів в CrossRef та ORCID, протягом 15 днів - в Google Scholar та OpenAIRE, протягом 30 днів - в ResearchGate та OUCI.
МІСТО ВИДАННЯ:
Даллас (USA)
ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ СТАТТІ:
2-3 дні
ТЕРМІНИ ПУБЛІКАЦІЇ:
до 10 днів
ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ:
від 30 EUR


ОДНООСІБНІ МОНОГРАФІЇ
Плануєте видання одноосібної монографії? Залежно від потреб та цілей видання, ми можемо допомогти з наступним:
■ Оформлення з дотриманням вимог державних стандартів України, верстка та дизайн монографії.
■ Присвоєння унікального міжнародного номеру книги ISBN.
■ Присвоєння коду УДК, авторського знака та знаку охорони авторського права відповідно до ДСТУ 4861:2007.
■ Присвоєння цифрового ідентифікатора DOI.
■ Розміщення монографії на офіційному веб-сайті на обраних ліцензійних умовах.
■ Видання монографії в необхідному тиражі та її розсилка (за необхідності) до фондів бібліотек України тощо.

Одноосібні монографії можуть бути видані одним із запропонованих видавництв: Європейська наукова платформа (Україна) або Primedia eLaunch LLC (США).
Нитисніть на піктограму, щоб дізнатися більше про випуск одноосібної монографії, переглянути вимоги до оформлення та скористатися калькулятором розрахунку публікаційного внеску тощо.

АРХІВ МОНОГРАФІЙ
Всі монографії знаходяться у відкритому доступі на платформі Open Journal System:

НАВІЩО ПОТРІБНІ КОЛЕКТИВНІ ТА ОДНООСІБНІ МОНОГРАФІЇ?

Відповідно до п.28 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» науково-педагогічні та наукові працівники повинні мати рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у п.30 цих Ліцензійних умов, серед яких «наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії».

Відповідно до п.10 та п.11 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» докторська та кандидатська дисертації можуть бути подані до захисту у вигляді опублікованої монографії. Відповідно до п.12 цієї ж Постанови, до опублікованих праць, які відображають основні наукові результати дисертації належать монографії.

Відповідно до п.11 Постанови Кабінету Міністрів України № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06.03.2019 основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, до яких зараховуються: не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав та статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

Відповідно до п.4 поточної редакції Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання, затвердженого Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 226-19 від 12.12.2019, за підготовку монографій державним службовцям та посадовим осібам місцевого самоврядування нараховуюється 0,2 кредити ЄКТС.

Відповідно до чнного Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах № 1284 від 14.12.2015, серед показників очікуваних результатів зазначено монографії та/або розділи монографій, що будуть опубліковані за темою проекту українськими видавництвами державною мовою, мовою країни, яка входить до ОЕСР (в тому числі англійською), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР.
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
НАШІ КОНТАКТИ:
© 2015-2020 Європейська наукова платформа | Всі права захищено | CC BY 4.0