КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ
Нитисніть на відповідну піктограму, щоб дізнатися більше про запланований випуск колективної монографії, відправити науковий рукопис на рецензування, заповнити реєстраційну анкету або переглянути вимоги до оформлення та перелік тематичних напрямків, скористатися калькулятором розрахунку організаційного внеску тощо.₴ ₴ ₴ ₴
закордонна
ISBN, DOI, УДК, ©
Видавництво:  Primedia eLaunch LLC  (USA)
20.12.2019

Економічні науки;  Державне управління та адміністрування

CrossRef, Google Scholar, ORCID, Publons тощо
ЗАКОРДОННА КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ
Розділ 1. Методологічні принципи  розбудови системи розвитку діяльності суб’єктів господарювання.
Розділ 2. Організація та регулювання діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин.
Розділ 3. Планування, контроль та облік економічної діяльності.
Розділ 4. Оптимізація та підвищення ефективності функціонування органів публічного управління.
МІСТО ВИДАННЯ МОНОГРАФІЇ:
Даллас (USA)
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 15 грудня
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
20 грудня
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
до 10 січня
₴ ₴ ₴ ₴
закордонна
ISBN, DOI, УДК, ©
Видавництво:  Primedia eLaunch LLC  (USA)
21.12.2019

Педагогічні науки;  Філологічні науки

CrossRef, Google Scholar, ORCID, Publons тощо
ЗАКОРДОННА КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ
ПАРАДИГМИ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА
Розділ 1. Комунікативно-прагматичні аспекти мови та когнітивна лінгвістика
Розділ 2. Проблеми та тенденції розвитку середньої та вищої освіти
Розділ 3. Інноваційні підходи сучасної педагогіки
Розділ 4. Соціальна робота як інструмент впливу на суспільство
МІСТО ВИДАННЯ МОНОГРАФІЇ:
Даллас (USA)
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 16 грудня
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
21 грудня
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
до 11 січня

 
ОДНООСІБНІ МОНОГРАФІЇ
Плануєте видання одноосібної монографії? Залежно від потреб та цілей видання, ми можемо допомогти з наступним:
■ Оформлення з дотриманням вимог державних стандартів України, верстка та дизайн монографії.
■ Присвоєння унікального міжнародного номеру книги ISBN.
■ Присвоєння коду УДК, авторського знака та знаку охорони авторського права відповідно до ДСТУ 4861:2007.
■ Присвоєння цифрового ідентифікатора DOI та/або EOI
■ Розміщення монографії на офіційному веб-сайті на обраних ліцензійних умовах.
■ Видання монографії в необхідному тиражі та її розсилка (за необхідності) до фондів бібліотек України тощо.
Нитисніть на піктограму, щоб дізнатися більше про випуск одноосібної монографії, переглянути вимоги до оформлення та скористатися калькулятором розрахунку публікаційного внеску тощо.

 
АРХІВ МОНОГРАФІЙ
Всі монографії знаходяться у відкритому доступі на платформі Open Journal System:
ПЕРЕЙТИ ДО АРХІВУ НА OPEN JOURNAL SYSTEM

НАВІЩО ПОТРІБНІ КОЛЕКТИВНІ ТА ОДНООСІБНІ МОНОГРАФІЇ?

Відповідно до п.11 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» кандидатська дисертація може бути подана до захисту у вигляді опублікованої монографії.
Відповідно до п.12 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» до опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації, належать монографії.
Відповідно до п.28 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» науково-педагогічні та наукові працівники повинні мати рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 цих Ліцензійних умов, серед яких «наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії».
Відповідно до п.11 Постанови Кабінету Міністрів України № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06.03.2019 основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, до яких зараховуються: не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав та статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ
ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
© 2015-2019 Європейська наукова платформа | Всі права захищено  | CC BY 4.0
АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
вул.Зодчих 18/81, м.Вінниця
Вінницька область, Україна; 21037
 
КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ
Нитисніть на відповідну піктограму, щоб дізнатися більше про запланований випуск колективної монографії, відправити науковий рукопис на рецензування, заповнити реєстраційну анкету або переглянути вимоги до оформлення та перелік тематичних напрямків, скористатися калькулятором розрахунку організаційного внеску тощо.

₴ ₴ ₴ ₴
ЗАКОРДОННА КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ
Розділ 1. Методологічні принципи  розбудови системи розвитку діяльності суб’єктів господарювання.

Розділ 2.
Організація та регулювання діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин.

Розділ 3.
Планування, контроль та облік економічної діяльності.

Розділ 4.
Оптимізація та підвищення ефективності функціонування органів публічного управління.
20.12.2019
Видавництво: Primedia eLaunch LLC (USA)
закордонна
ISBN, DOI, EOI, УДК, ©
Економічні науки; Державне управління та адміністрування
CrossRef, Google Scholar, ORCID, Researcher ID
МІСТО ВИДАННЯ:
Даллас (USA)
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 15 грудня
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
20 грудня
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
до 10 січня
₴ ₴ ₴ ₴
ЗАКОРДОННА КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ
ПАРАДИГМИ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА
Розділ 1. Комунікативно-прагматичні аспекти мови та когнітивна лінгвістика.

Розділ 2.
Проблеми та тенденції розвитку середньої та вищої освіти.

Розділ 3.
Інноваційні підходи сучасної педагогіки.

Розділ 4.
Соціальна робота як інструмент впливу на суспільство.
21.12.2019
Видавництво: Primedia eLaunch LLC (USA)
закордонна
ISBN, DOI, EOI, УДК, ©
Педагогічні науки; Філологічні науки
CrossRef, Google Scholar, ORCID, Researcher ID
МІСТО ВИДАННЯ:
Даллас (USA)
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 16 грудня
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
21 грудня
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
до 11 січня 
ОДНООСІБНІ МОНОГРАФІЇ
Плануєте видання одноосібної монографії? Залежно від потреб та цілей видання, ми можемо допомогти з наступним:
■ Оформлення з дотриманням вимог державних стандартів України, верстка та дизайн монографії.
■ Присвоєння унікального міжнародного номеру книги ISBN.
■ Присвоєння коду УДК, авторського знака та знаку охорони авторського права відповідно до ДСТУ 4861:2007.
■ Присвоєння цифрового ідентифікатора DOI та/або EOI
■ Розміщення монографії на офіційному веб-сайті на обраних ліцензійних умовах.
■ Видання монографії в необхідному тиражі та її розсилка (за необхідності) до фондів бібліотек України тощо.
Нитисніть на піктограму, щоб дізнатися більше про випуск одноосібної монографії, переглянути вимоги до оформлення та скористатися калькулятором розрахунку публікаційного внеску тощо.

 
АРХІВ МОНОГРАФІЙ
Всі монографії знаходяться у відкритому доступі на платформі Open Journal System:
ПЕРЕЙТИ ДО АРХІВУ
НА OPEN JOURNAL SYSTEM

НАВІЩО ПОТРІБНІ КОЛЕКТИВНІ ТА ОДНООСІБНІ МОНОГРАФІЇ?

Відповідно до п.11 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» кандидатська дисертація може бути подана до захисту у вигляді опублікованої монографії.

Відповідно до п.12 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» до опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації, належать монографії.

Відповідно до п.28 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» науково-педагогічні та наукові працівники повинні мати рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 цих Ліцензійних умов, серед яких «наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії».

Відповідно до п.11 Постанови Кабінету Міністрів України № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06.03.2019 основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, до яких зараховуються: не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав та статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
НАШІ КОНТАКТИ:
© 2015-2019 Європейська наукова платформа | Всі права захищено | CC BY 4.0