МІЖНАРОДНИЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАУКОВИЙ ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ
ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН
Прийом робіт до журналу: призупинено.
Тематика журналу: мультидисциплінарна (всі галузі наук)
Тип верстки журналу: одноколонкова верстка тексту
Офіційна мова журналу:
англійська та українська
(дублювання)
Мова написання статей:
будь-яка
(без обмежень)
Журнал не має статусу фахового видання.

ТЕРМІНИ ПУБЛІКАЦІЇ В ЖУРНАЛІ
ОЧІКУВАНИЙ ЧАС
РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТТІ:
4-8 годин
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ
(СТАНДАРТНА ПУБЛІКАЦІЯ):
протягом 7 днів
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ
(ТЕРМІНОВА ПУБЛІКАЦІЯ):
протягом 24 годин

Кожній статті буде присвоєно унікальний код EOI. В колонтитулах буде зазначено e-ISSN журналу, номер свідоцтва про його державну реєстрацію та інші обов'язкові вихідні дані журналу, а також ліцензійні умови та дата.
Кожній статті можна додатково присвоїти унікальний DOI.
Автори мають можливість отримати сертифікат про публікацію наукової статті в журналі із зазначеними на ньому серією, номером, кодом EOI, а також з посиланням на статтю.
Всі статті проходять оцінку на відповідність встановленим вимогам, перевірку на плагіат, технічне редагування та корректуру тексту, а також підлягають науковому огляду відповідно до міжнародних стандартів публікаційної етики COPE Code of Conduct.
Дотримання автором положень редакційної етики журналу є обов'язковим!

ЯК ВИГЛЯДАТИМЕ ЖУРНАЛЬНА СТАТТЯ?
ЯК ВИГЛЯДАТИМЕ СЕРТИФІКАТ?


В ЖУРНАЛІ ПРЕДСТАВЛЕНІ
НАСТУПНІ РОЗДІЛИ:
Економічні
науки
Сільськогосподарські
науки
Державне управління
та екологія
Технічні науки та інформаційні технології
Фізико-
математичні науки
Хімічні
науки
Біологічні
науки
Медичні
науки
Фармацевтичні
науки
Ветеринарні
науки
Психологічні та
соціологічні науки
Соціальні комунікації
та культурологія
Педагогічні науки
Філологічні науки
Політичні науки
Філософські науки
Юридичні науки
Історичні науки
Географічні
науки
Геологічні
науки
Антропологія та
археологія
Архітектура та
мистецтвознавство
Військові науки, націо-нальна безпека і спорт
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ:
КВ №20521-13361Р
ВИДАНО 02.07.2018
Центральним органом виконавчої влади України, Міністерством юстиції України; Київ, Україна


Свідоцтво про присвоєння
Міжнародного номеру e-ISSN:
2663-4139
ВИДАНО 23.02.2019
Міжнародним центром реєстрації
серійних видань (CIEPS); Париж, Франція

Унікальний префікс DOI
видавництва журналу:
10.36074
ПРИСВОЄНО 01.08.2019
Офіційним співтовариством Crossref, зареєстрованим як Publishers International Linking Association, Inc. (PILA); Нью-Йорк, США.

Унікальний префікс EOI
видавництва журналу:
10.11232
ПРИСВОЄНО 22.07.2019
Офіційним співтовариством CiteFactor, США.

Журнал знаходиться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY International (CC BY 4.0) та доступний для автоматичної індексації.

Як опублікувати статтю в журналі?
оформіть роботу згідно з вимогами
розрахуйте вартість публікації
здійсніть
оплату
заповніть реєстраційну анкету

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
Авторами можуть бути:
- здобувачі середньої освіти у рамках участі в проектах, олімпіадах, грантах тощо, а також здобувачі вищої освіти I-III курсів (лише з науковим керівником/співавтором з науковим ступенем або з його рецензією).
- здобувачі вищої освіти IV курсів, магістранти, аспіранти, докторанти;
- науково-педагогічні працівники ВНЗ, викладачі шкіл, коледжів тощо;
- працівники науково-дослідних установ, лабораторій тощо;
- працівники державних та приватних структур.
Статті можуть бути написані:
- одноосібно (з науковим керівником або без нього);
- у співавторстві: 2-3 автори (з науковим керівником або без нього);
- у якості науково-дослідної групи: коли у роботи більше 3 співавторів.
Натисніть, щоб дізнатися:Увага! Виділення напівжирним шрифтом по тексту статті допускається лише для виділення структурних елементів. Виділення курсивним шрифтом по тексту статті допускається лише у випадках, коли це необхідно для додаткового авторського структурування роботи. Всі інші виділення по тексту будуть видалені.
Статті, що оформленні не за вимогами, або статті, список джерел яких оформлено не за стандартом APA, однозначно будуть повертатися на доопрацювання.
Послідовність розміщення обов'язкових елементів:
Індекс УДК - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по лівому краю. Визначити УДК самостійно можна за посиланням: udcsummary.info
Назва статті (мовою написання статті) - великі літери, шрифт напівжирний, 14 кеглів, вирівнювання по центру.
Прізвище, ім'я та по батькові автора(-ів), науковий ступінь та звання (за наявності), посада (за наявності), повна назва місця роботи або навчання (мовою написання статті)  - шрифт напівжирний для ПІБ та звичайний для іншого тексту, 12 кеглів, вирівнювання по правому краю.
Прізвище та ініціали наукового керівника (за наявності), його науковий ступінь та звання, посада, повна назва місця роботи - шрифт напівжирний для ПІБ та звичайний для іншого тексту, 12 кеглів, вирівнювання по правому краю.
Анотація (від 250 до 1000 символів) та ключові слова (не менше 5 слів) (мовою написання статті) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по лівому краю.
Текст статті (структурні елементами можна виділяти по тексту) - шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по ширині. Структурні елементи не обов'язкові.
Постановка проблеми. Автори коротко знайомлять читача з темою дослідження, сучасним станом наукових знань у галузі, стисло характеризують проблему та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз досліджень та публікацій.
В цій частині статті автори згадують та коротко характеризують роботи, у яких започатковано розв'язання обраної проблеми, та роботи, на які спираються у своєму дослідженні; виділяють невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується стаття.
Мета статті.
Автори визначають корисність власної статті; мета випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень, тобто вказує на ті «білі плями» у загальній проблемі, які мають намір ліквідувати автори у своїй роботі.
Виклад основного матеріалу.
У цьому розділі автори виділяють головне у матеріалах дослідження, згадують методи, підходи, моделі та інструменти, що використовували для розв’язку поставленої задачі, викладають матеріали досліджень з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки (та пропозиції).
Автори наводять висновки з власного дослідження і стисло подають перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку.
Список використаних джерел (не менше 2 джерел) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині. Оформлення за стилем APA: переглянути приклад.
Назва статті, ПІБ автора(-ів), наукового керівника, їх місце роботи | навчання, країна, анотація та ключові слова англійською мовою та українською мовою (якщо мова написання статті інша) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині.

ФОРМАТ МАТЕРІАЛІВ
   для тез/статті
   для квитанції
ОБСЯГ РОБОТИ
РОЗМІР СТОРІНКИ
ОРІЄНТАЦІЯ СТОРІНКИ
РОЗМІР ПОЛІВ
ДОПУСТИМИЙ ШРИФТ
РОЗМІР ШРИФТУ
   для основного тексту
   для табличного тексту,
   підпису рисунків тощо
МІЖРЯДКОВИЙ ІНТЕРВАЛ
ВИРІВНЮВАННЯ ТЕКСТУ
.doc або .docx
.pdf або .jpg або .png або .doc або .docx
від 5 до 22 сторінок (включно)
А4
книжкова
всі сторони - по 2,0 см.
Times New Roman
14 кеглів
12 кеглів
полуторний (1,5)
по ширині
АБЗАЦНИЙ ВІДСТУП
НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК
АВТОМАТИЧНІ ПЕРЕНОСИ
ФОРМУЛИ
РИСУНКИ, ТАБЛИЦІ, СХЕМИ
ПОСИЛАННЯ ТА СПИСОК ВИКОРИСТНИХ ДЖЕРЕЛ
1,0 см.
вимкнено
включено
нумеруються; набираються лише за допомогою редактора формул
обов'язково згруповані та підписані з вказанням джерела; розміщуються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше або на наступній сторінці
посилання в тексті зазначається у квадратних дужках; список містить принаймні 2 джерела (за винятком випадків, коли робота 100% оригінальна) і оформлюється виключно у відповідності зі стандартом APA


КАЛЬКУЛЯТОР
ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:


РЕКВІЗИТИ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ:
Оплата може бути здійснена будь-яким зручним для Вас способом: у касі банку, через термінал, за допомогою електронних систем грошових переказів («Приват24», «LiqPay», «Portmone», «iPay» та інших) тощо.
Не рекомендується використовувати для оплати  грошові перекази через поштовий сервіс «УкрПошта»: можливе ускладнення з їх відстеженням.
При оплаті не забудьте вказати призначення платежу: за публікацію матеріалів від *Прізвище І.Б.*.
Оплачуючи онлайн на нашому сайті, Ви користуєтесь вже готовою формою та не сплачуєте комісію за платіж.
Після підтвердження оплати система запитає Вашу електронну адресу для надсилання квитанції. В виписці по карті відображатиметься сума та ID платежу.
ПЕРЕГЛЯНУТИ РЕКВІЗИТИ
ОПЛАТИТИ ОНЛАЙН
При заповненні реєстраційної анкети, Вам знадобиться електронна квитанція | відсканований (сфотографований) чек. Якщо обраний Вами сервіс не видає квитанції, Ви можете прикріпити Screenshot після здійснення оплати, де буде видно ID платежу та|або призначення платежу з Вашим ПІБ.
Якщо Ви плануєте подати декілька статей, Ви можете здійснити оплату одним платежем.
До одного випуску журнала можна надіслати не більше 3 статей одного автора!

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА
ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ В ЖУРНАЛІ «ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН»
* Будь ласка, при заповненні анкети керуйтесь підказками, що з'являються при наведенні на відповідне поле. Зазначайте дані у тому ж форматі, що й у прикладі.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНТАКТНУ | ВІДПОВІДАЛЬНУ ОСОБУ
ДЕТАЛІ ПУБЛІКАЦІЇ
ПРИСВОЇТИ РОБОТІ DOI

ні

так
Кількість сертифікатів про публікацію статті:
ТЕРМІНОВА ПУБЛІКАЦІЯ (24 ГОДИНИ)

Завантажте квитанцію про оплату: *
Завантажте статтю: *
Стаття оформлена згідно вимог (АРА!) *
Додайте рецензію (якщо необхідно):
Якщо не вдається надіслати анкету, перевірте, будь ласка, чи Ви заповнили всі обов'язкові поля (*) та прикріпили матеріали у необхідних форматах.
На сайті встановлено протокол захищеного з'єднання SSL, що забезпечує повний захист персональної інформації, вказаної в анкеті.
При подачі реєстраційної анкети, відповідальна особа, що представляє інтереси автор(-ів) поданої для публікації наукової роботи, зберігає за ними всі авторські права, одночасно надаючи редакції журналу право розміщувати для безоплатного публічного доступу подану наукову роботу на офіційному веб-сайті ukrlogos.in.ua та на платформі Open Journal System, а також право першої публікації, що дозволяє в майбутньому поширювати даний матеріал лише із обов'язковим зазначенням авторства та первинної публікації в журналі.

АРХІВ ЖУРНАЛУ:
Всі статті знаходяться у відкритому доступі на платформі Open Journal System:

Не отримав(-ла) відповідь з результатами рецензування, що роботи?

Якщо після подачі реєстраційної анкети пройшло більше 8 годин, а відповідь з результатами рецензування так і не надійшла на Вашу контактну електронну адресу, будь ласка, перш за все, перевірте папку «Спам» у Вас на пошті - це найчастіша з відомих нам причин. Якщо лист дійсно потрапив до папки «Спам», позначте його як нешкідливий, тоді всі наступні повідомлення будуть надходити безперешкодно. Якщо листа в папці «Спам» не знайдено, зв'яжіться з редакцією будь-яким зручним способом, наприклад надіславши лист на електронну адресу info@ukrlogos.in.ua або зателефонувавши за номерами +38 (098) 194 83 80; +38 (098) 195 67 55.

Чи можливо, що статтю не приймуть до публікації, коли внесок вже сплачено?

Після відправки реєстраційної анкети, прикріплена стаття направляється на рецензування. У випадку, якщо у рецензента виникнуть зауваження, всі вони детально будуть викладені автору із обов'язкими деталізованими інструкціями по внесенню необхідних корективів. Лист із результатами рецензування міститиме посилання на онлайн-форму скасування публікації на випадок, якщо автор не бажатиме вносити запропонованих корективів. Після заповнення форми публікація скасовується, а вся сума сплаченого організаційного внеску повертається протягом кількох годин.

Як швидко можна отримати сертифікат про публікацію статті?

Сертифікат про публікацію статті в журналі надсилається разом із електронною версією зверстаної статті, тобто протягом 7 днів з моменту подачі реєстраційної анкети, або ж протягом 24 годин у разі термінової публікації.

Що робити, якщо після подачі анкети помітив(-ла) помилку в статті?

У випадку виявлення помилки в статті, будь ласка, зв'яжіться з редакцією за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua та надішліть документ з внесеними правками: файли будуть замінені. Всі правки приймаються та розглядаються до моменту публікації статті.

Що робити, якщо помітив(-ла) помилку в статті вже після її публікації?

У разі виявлення помилки верстки після публікації статті на сайті, автор може повідомити про неї написавши на електронну адресу info@ukrlogos.in.ua. Помилки верстки - це серйозні недоліки, допущені верстальником (наприклад, зміщені таблиці чи малюнки, некоректно відображено формули, зникла частина тексту тощо). Редакція виправляє всі помилки верстки та може виправити незначні авторські помилки, якщо такі виявлено. Авторські помилки - це помилки, що були наявні в роботі, яку автор надіслав при подачі реєстраційної анкети (пропущено літеру в тексті, неправильно вказано науковий ступінь чи одрук в ПІБ тощо). Значні ж авторські корективи (зміна численних даних в фомулах / статистичних дослідженнях, переписування абзаців та перероблення таблиць) після фактичної публікації статті не допускаються та не виправляються. Вважається, що при заповненні анкети автор висилає готовий, а не чорновий варіант наукової роботи.

Чи надаються послуги з перекладу наукових статей на іноземну мову?

Так, надаються. Вартість перекладу визначається виходячи зі складності, тематики та обсягу наукової роботи, а також мови перекладу. У випадку необхідності замовлення послуги перекладу, звертайтеся за електронною адресою редакції info@ukrlogos.in.ua.

Чи можна присвоїти DOI своїй статті пізніше?

Автори наукових статей, опублікованих в журналі, в будь-який момент можуть замовит присвоєння своїй роботі DOI. Вартість присвоєння при цьому залишається незмінною. У випадку необхідності замовлення DOI для раніше опублікованих статей, звертайтеся за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua.

Чи можна опублікувати статтю, яка вже була опублікована в іншому виданні, якщо автор - одна й та сама людина?

Згідно пункту 3.4 Етичного кодексу ученого України, схваленого Постановою загальних зборів НАН України від 15.04.2009 «Учений  не повинен повторювати свої наукові публікації з метою  підвищення  їх  кількості.  Якщо  для  пропаганди  наукових досягнень  доцільна  публікація  однієї  і  тієї ж роботи в різних журналах, редактори останніх повинні бути поінформовані про  факт публікації в інших виданнях». Таким чином, автор наукової роботи має повне право публікувати її повторно, однак лише із обов'язковим посиланням на першоджерело та здійснення самоцитування (у випадку внесення суттєвих змін до роботи) або із позначкою [репринт] (для повної копії).

Як можна оплатити публікацію з-за кордону?

Автори з-за кордону можуть скористатися формою онлайн-оплати, доступною на сайті та переказати кошти без сплати будь-якої комісії або купівлі валюти. Для цього необхідно обрати спосіб оплати MasterPass або Visa Checkout в залежності від типу кредитної карти платника. Детальну інструкцію викладено на сайті в розділі новин: «Як здійснити оплату з-за кордону?». Також, можна скористатися сервісами міжнародних грошових переказів MoneyGram або Western Union. Доступна оплата на рахунок PayPal. Для отримання додаткових реквізитів зв'яжіться з редакцією за електронною адресою: info@ukrlogos.in.ua

Чи можлива оплата публікації від імені юридичної особи?

Можлива. Якщо участь та публікацію оплачує організація, редакція журналу підготує все необхідні документи: рахунок-фактуру, акт наданих послуг та видаткову накладну на друковані примірники.

ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ
ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
© 2015-2019 Європейська наукова платформа | Всі права захищено  | CC BY 4.0
АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
вул.Зодчих 18/81, м.Вінниця
Вінницька область, Україна; 21037
МІЖНАРОДНИЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАУКОВИЙ ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ
ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН
Прийом робіт до журналу:
призупинено.
Тематика журналу:
мультидисциплінарна
(всі галузі наук)
Тип верстки журналу:
одноколонкова верстка тексту
Офіційна мова журналу:
англійська та українська
Мова написання статей:
будь-яка
(без обмежень)
Журнал не має статусу фахового видання.Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ:
КВ №20521-13361Р
ВИДАНО 02.07.2018
Центральним органом виконавчої влади України, Міністерством юстиції України; Київ, Україна


Свідоцтво про присвоєння
Міжнародного номеру ISSN-L:
2663-4139
ВИДАНО 23.02.2019
Міжнародним центром реєстрації
серійних видань (CIEPS); Париж, Франція

Унікальний префікс DOI
видавництва журналу:
10.36074
ВИДАНО 23.02.2019
Міжнародним центром реєстрації
серійних видань (CIEPS); Париж, Франція

Унікальний префікс EOI
видавництва журналу:
10.11232
ПРИСВОЄНО 22.07.2019
Офіційним співтовариством CiteFactor, США.

Журнал знаходиться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY International (CC BY 4.0) та доступний для автоматичної індексації.ТЕРМІНИ ПУБЛІКАЦІЇ

ОЧІКУВАНИЙ ЧАС РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТТІ:
4-8 годин
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ
(СТАНДАРТНА ПУБЛІКАЦІЯ):
протягом 7 днів
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ
(ТЕРМІНОВА ПУБЛІКАЦІЯ):
протягом 36 годин

■ Кожній статті буде присвоєно унікальний код EOI. В колонтитулах буде зазначено e-ISSN журналу, номер свідоцтва про його державну реєстрацію та інші обов'язкові вихідні дані журналу, а також ліцензійні умови та дата.
■ Кожній статті можна додатково присвоїти унікальний DOI.
■ Автори мають можливість отримати сертифікат про публікацію наукової статті в журналі із зазначеними на ньому серією, номером, кодом EOI, а також з посиланням на статтю.
■ Всі статті проходять оцінку на відповідність встановленим вимогам, перевірку на плагіат, технічне редагування та корректуру тексту, а також підлягають науковому огляду відповідно до міжнародних стандартів публікаційної етики COPE Code of Conduct.

ЯК ВИГЛЯДАТИМЕ ЖУРНАЛЬНА СТАТТЯ?

ЯК ВИГЛЯДАТИМЕ СЕРТИФІКАТ?

В ЖУРНАЛІ ПРЕДСТАВЛЕНІ НАСТУПНІ РОЗДІЛИ:
Економічні науки
Сільськогосподарські науки
Державне управління та екологія
Технічні науки та інформаційні технології
Фізико-математичні науки
Хімічні науки
Біологічні науки
Медичні науки
Фармацевтичні науки
Ветеринарні науки
Психологічні та соціологічні науки
Соціальні комунікації та культурологія
Педагогічні науки
Філологічні науки
Політичні науки
Філософські науки
Юридичні науки
Історичні науки
Географічні науки
Геологічні науки
Антропологія та археологія
Архітектура та мистецтвознавство
Військові науки, національна безпека та спорт

Як опублікувати статтю в журналі?
оформіть роботу згідно з вимогами
розрахуйте вартість публікації
здійсніть оплату
заповніть реєстраційну анкету

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
Авторами можуть бути:
- здобувачі середньої освіти у рамках участі в проектах, олімпіадах, грантах тощо, а також здобувачі вищої освіти I-III курсів (лише з науковим керівником/співавтором з науковим ступенем або з його рецензією).
- здобувачі вищої освіти IV курсів, магістранти, аспіранти, докторанти;
- науково-педагогічні працівники ВНЗ, викладачі шкіл, коледжів тощо;
- працівники науково-дослідних установ, лабораторій тощо;
- працівники державних та приватних структур.
Статті можуть бути написані:
- одноосібно (з науковим керівником або без нього);
- у співавторстві: 2-3 автори (з науковим керівником або без нього);
- у якості науково-дослідної групи: коли у роботи більше 3 співавторів.
Послідовність розміщення обов'язкових елементів:
Індекс УДК - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по лівому краю. Визначити УДК самостійно можна за посиланням: udcsummary.info
Назва статті (мовою написання статті) - великі літери, шрифт напівжирний, 14 кеглів, вирівнювання по центру.
Прізвище, ім'я та по батькові автора(-ів), науковий ступінь та звання (за наявності), посада (за наявності), повна назва місця роботи або навчання (мовою написання статті)  - шрифт напівжирний для ПІБ та звичайний для іншого тексту, 12 кеглів, вирівнювання по правому краю.
Прізвище та ініціали наукового керівника (за наявності), його науковий ступінь та звання, посада, повна назва місця роботи - шрифт напівжирний для ПІБ та звичайний для іншого тексту, 12 кеглів, вирівнювання по правому краю.
Анотація (від 250 до 1000 символів) та ключові слова (не менше 5 слів) (мовою написання статті) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по лівому краю.
Текст статті з необхідними елементами (з виділенням по тексту статті) - шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по ширині.
Постановка проблеми. Автори коротко знайомлять читача з темою дослідження, сучасним станом наукових знань у галузі, стисло характеризують проблему та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз досліджень та публікацій.
В цій частині статті автори згадують та коротко характеризують роботи, у яких започатковано розв'язання обраної проблеми, та роботи, на які спираються у своєму дослідженні; виділяють невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується стаття.
Мета статті.
Автори визначають корисність власної статті; мета випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень, тобто вказує на ті «білі плями» у загальній проблемі, які мають намір ліквідувати автори у своїй роботі.
Виклад основного матеріалу.
У цьому розділі автори виділяють головне у матеріалах дослідження, згадують методи, підходи, моделі та інструменти, що використовували для розв’язку поставленої задачі, викладають матеріали досліджень з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки (та пропозиції).
Автори наводять висновки з власного дослідження і стисло подають перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку.
Список використаних джерел (не менше 2 джерел) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині. Оформлення за стилем APA: переглянути приклад.
Назва статті, ПІБ автора(-ів), наукового керівника, їх місце роботи | навчання, країна, анотація та ключові слова англійською мовою та українською мовою (якщо мова написання статті інша) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині.
ФОРМАТ МАТЕРІАЛІВ
   для тез/статті
   для квитанції
ОБСЯГ РОБОТИ
РОЗМІР СТОРІНКИ
ОРІЄНТАЦІЯ СТОРІНКИ
РОЗМІР ПОЛІВ
ДОПУСТИМИЙ ШРИФТ
РОЗМІР ШРИФТУ
   для основного тексту
   для табличного тексту,
   підпису рисунків тощо
МІЖРЯДКОВИЙ ІНТЕРВАЛ
ВИРІВНЮВАННЯ ТЕКСТУ
АБЗАЦНИЙ ВІДСТУП
НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК
АВТОПЕРЕНОСИ
ФОРМУЛИ
РИСУНКИ, ТАБЛИЦІ, СХЕМИ
ПОСИЛАННЯ ТА СПИСОК ВИКОРИСТНИХ ДЖЕРЕЛ
.doc або .docx
.pdf або .jpg або .png або .doc або .docx
від 2 до 10 сторінок
А4
книжкова
всі сторони - по 2,0 см.
Times New Roman
14 кеглів
12 кеглів
полуторний (1,5)
по ширині
1,0 см.
вимкнено
включено
нумеруються; набираються лише за допомогою редактора формул
обов'язково згруповані та підписані з вказанням джерела; розміщуються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше або на наступній сторінці
посилання в тексті зазначається у квадратних дужках; список містить принаймні 2 джерела (за винятком випадків, коли робота 100% оригінальна) і оформлюється виключно у відповідності зі стандартом APA
Увага! Виділення напівжирним шрифтом по тексту статті допускається лише для виділення структурних елементів. Виділення курсивним шрифтом по тексту статті допускається лише у випадках, коли це необхідно для додаткового авторського структурування роботи. Всі інші виділення по тексту будуть видалені.
Статті, що оформленні не за вимогами, або статті, список джерел яких оформлено не за стандартом APA, однозначно будуть повертатися на доопрацювання.

КАЛЬКУЛЯТОР
ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:
РЕКВІЗИТИ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ:
Оплата може бути здійснена будь-яким зручним для Вас способом: у касі банку, через термінал, за допомогою електронних систем грошових переказів («Приват24», «LiqPay», «Portmone», «iPay» та інших) тощо.
Не рекомендується використовувати для оплати  грошові перекази через поштовий сервіс «УкрПошта»: можливе ускладнення з їх відстеженням.
При оплаті не забудьте вказати призначення платежу: за публікацію матеріалів від *Прізвище І.Б.*.
Оплачуючи онлайн на нашому сайті, Ви користуєтесь вже готовою формою та не сплачуєте комісію за платіж.
Після підтвердження оплати система запитає Вашу електронну адресу для надсилання квитанції. В виписці по карті відображатиметься сума та ID платежу.
ПЕРЕГЛЯНУТИ РЕКВІЗИТИ
ОПЛАТИТИ ОНЛАЙН
При заповненні реєстраційної анкети, Вам знадобиться електронна квитанція | відсканований (сфотографований) чек. Якщо обраний Вами сервіс не видає квитанції, Ви можете прикріпити Screenshot після здійснення оплати, де буде видно ID платежу та|або призначення платежу з Вашим ПІБ.
Якщо Ви плануєте подати декілька статей, Ви можете здійснити оплату одним платежем.
До одного випуску журнала можна надіслати не більше 3 статей одного автора!

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА
ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ В ЖУРНАЛІ «ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН»
* Будь ласка, при заповненні анкети керуйтесь підказками, що з'являються при наведенні на відповідне поле. Зазначайте дані у тому ж форматі, що й у прикладі.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНТАКТНУ | ВІДПОВІДАЛЬНУ ОСОБУ
ДЕТАЛІ ПУБЛІКАЦІЇ
ПРИСВОЇТИ РОБОТІ DOI
Кількість сертифікатів публікації:
ПРИСВОЇТИ СТАТТІ DOI

ТЕРМІНОВА ПУБЛІКАЦІЯ (36 ГОД.)

Завантажте квитанцію про оплату: *

Завантажте матеріали: *
Стаття оформлена згідно вимог (АРА!) *
Додати рецензію (якщо необхідно):
Якщо не вдається надіслати анкету, перевірте, будь ласка, чи Ви заповнили всі обов'язкові поля (*) та прикріпили матеріали у необхідних форматах.
На сайті встановлено протокол захищеного з'єднання SSL, що забезпечує повний захист персональної інформації, вказаної в анкеті.
При подачі реєстраційної анкети, відповідальна особа, що представляє інтереси автор(-ів) поданої для публікації наукової роботи, зберігає за ними всі авторські права, одночасно надаючи редакції журналу право розміщувати для безоплатного публічного доступу подану наукову роботу на офіційному веб-сайті ukrlogos.in.ua та на платформі Open Journal System, а також право першої публікації, що дозволяє в майбутньому поширювати даний матеріал лише із обов'язковим зазначенням авторства та первинної публікації в журналі.

АРХІВ ЖУРНАЛУ:
Всі статті знаходяться у відкритому доступі на платформі Open Journal System:


Не отримав(-ла) відповідь з результатами рецензування, що роботи?

Якщо після подачі реєстраційної анкети пройшло більше 8 годин, а відповідь з результатами рецензування так і не надійшла на Вашу контактну електронну адресу, будь ласка, перш за все, перевірте папку «Спам» у Вас на пошті - це найчастіша з відомих нам причин. Якщо лист дійсно потрапив до папки «Спам», позначте його як нешкідливий, тоді всі наступні повідомлення будуть надходити безперешкодно. Якщо листа в папці «Спам» не знайдено, зв'яжіться з редакцією будь-яким зручним способом, наприклад надіславши лист на електронну адресу info@ukrlogos.in.ua або зателефонувавши за номерами +38 (098) 194 83 80; +38 (098) 195 67 55.

Чи можливо, що статтю не приймуть до публікації, коли внесок вже сплачено?

Після відправки реєстраційної анкети, прикріплена стаття направляється на рецензування. У випадку, якщо у рецензента виникнуть зауваження, всі вони детально будуть викладені автору із обов'язкими деталізованими інструкціями по внесенню необхідних корективів. Лист із результатами рецензування міститиме посилання на онлайн-форму скасування публікації на випадок, якщо автор не бажатиме вносити запропонованих корективів. Після заповнення форми публікація скасовується, а вся сума сплаченого організаційного внеску повертається протягом кількох годин.

Як швидко можна отримати сертифікат про публікацію статті?

Сертифікат про публікацію статті в журналі надсилається разом із електронною версією зверстаної статті, тобто протягом 7 днів з моменту подачі реєстраційної анкети, або ж протягом 36 годин у разі термінової публікації.

Що робити, якщо після подачі анкети помітив(-ла) помилку в статті?

У випадку виявлення помилки в статті, будь ласка, зв'яжіться з редакцією за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua та надішліть документ з внесеними правками: файли будуть замінені. Всі правки приймаються та розглядаються до моменту публікації статті.

Що робити, якщо помітив(-ла) помилку в статті вже після її публікації?

У разі виявлення помилки верстки після публікації статті на сайті, автор може повідомити про неї написавши на електронну адресу info@ukrlogos.in.ua. Помилки верстки - це серйозні недоліки, допущені верстальником (наприклад, зміщені таблиці чи малюнки, некоректно відображено формули, зникла частина тексту тощо). Редакція виправляє всі помилки верстки та може виправити незначні авторські помилки, якщо такі виявлено. Авторські помилки - це помилки, що були наявні в роботі, яку автор надіслав при подачі реєстраційної анкети (пропущено літеру в тексті, неправильно вказано науковий ступінь чи одрук в ПІБ тощо). Значні ж авторські корективи (зміна численних даних в фомулах / статистичних дослідженнях, переписування абзаців та перероблення таблиць) після фактичної публікації статті не допускаються та не виправляються. Вважається, що при заповненні анкети автор висилає готовий, а не чорновий варіант наукової роботи.

Чи надаються послуги з перекладу наукових статей на іноземну мову?

Так, надаються. Вартість перекладу визначається виходячи зі складності, тематики та обсягу наукової роботи, а також мови перекладу. У випадку необхідності замовлення послуги перекладу, звертайтеся за електронною адресою редакції info@ukrlogos.in.ua.

Чи можна присвоїти DOI своїй статті пізніше?

Автори наукових статей, опублікованих в журналі, в будь-який момент можуть замовит присвоєння своїй роботі DOI. Вартість присвоєння при цьому залишається незмінною. У випадку необхідності замовлення DOI для раніше опублікованих статей, звертайтеся за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua.

Чи можна опублікувати статтю, яка вже була опублікована в іншому виданні, якщо автор - одна й та сама людина?

Згідно пункту 3.4 Етичного кодексу ученого України, схваленого Постановою загальних зборів НАН України від 15.04.2009 «Учений  не повинен повторювати свої наукові публікації з метою  підвищення  їх  кількості.  Якщо  для  пропаганди  наукових досягнень  доцільна  публікація  однієї  і  тієї ж роботи в різних журналах, редактори останніх повинні бути поінформовані про  факт публікації в інших виданнях». Таким чином, автор наукової роботи має повне право публікувати її повторно, однак лише із обов'язковим посиланням на першоджерело та здійснення самоцитування (у випадку внесення суттєвих змін до роботи) або із позначкою [репринт] (для повної копії).

Як можна оплатити публікацію з-за кордону?

Автори з-за кордону можуть скористатися формою онлайн-оплати, доступною на сайті та переказати кошти без сплати будь-якої комісії або купівлі валюти. Для цього необхідно обрати спосіб оплати MasterPass або Visa Checkout в залежності від типу кредитної карти платника. Детальну інструкцію викладено на сайті в розділі новин: «Як здійснити оплату з-за кордону?». Також, можна скористатися сервісами міжнародних грошових переказів MoneyGram або Western Union. Доступна оплата на рахунок PayPal. Для отримання додаткових реквізитів зв'яжіться з редакцією за електронною адресою: info@ukrlogos.in.ua

Чи можлива оплата публікації від імені юридичної особи?

Можлива. Якщо участь та публікацію оплачує організація, редакція журналу підготує все необхідні документи: рахунок-фактуру, акт наданих послуг та видаткову накладну на друковані примірники.
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
НАШІ КОНТАКТИ:
© 2015-2019 Європейська наукова платформа | Всі права захищено | CC BY 4.0