НАЙБЛИЖЧІ КОНФЕРЕНЦІЇ
Нитисніть на відповідну піктограму, щоб завантажити інформаційний лист конференції, заповнити анкету на участь або перейти на сторінку конференції та переглянути вимоги до оформлення матеріалів, перелік секцій та тематичних напрямків, скористатися калькулятором розрахунку організаційного внеску тощо.₴ ₴ ₴
закордонна
мультидисциплінарна
ISBN (DEU), DOI, УДК, ©
ΛΌГOΣ
09.10.2020
зареєстровано ResearchBib та УкрІНТЕІ
сертифіковано Euro SC Group за стандартом SCC-2000

CrossRef, ORCID, Google Scholar, OUCI, ResearchGate

сертифікат учасника - 0,2 кредиту ЄКТС (6 годин)
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
DO DESENVOLVIMENTO MUNDIAL COMO RESULTADO DE REALIZACOES EM CIENCIA E INVESTIGACAO CIENTIFICA
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Лісабон (PRT)
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 5 жовтня
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
9 жовтня
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
19 жовтняСПЕЦІАЛІЗОВАНА КОНФЕРЕНЦІЯ
очна або заочна участь
Закарпатська академія мистецтв
12-13.10.2020

програма конференції
25 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ-2020
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
вул. Волошина, 37,  Ужгород
ПРИЙОМ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ:
до 5 жовтня
РОЗСИЛКА ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ:
до 21 жовтня
ВИДАННЯ ЗБІРНИКА:
травень 2021 року
₴ ₴ ₴
студентська
мультидисциплінарна
ISBN (UKR), УДК, ©
МНЛ
16.10.2020
зареєстровано УкрІНТЕІ
Google Scholar

сертифікат учасника
МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ПЕРСПЕКТИВНІ ГАЛУЗІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ДИНАМІКА ТА ТРЕНДИ
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Суми (UKR)
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 12 жовтня
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
16 жовтня
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
26 жовтня
₴ ₴ ₴ ₴
мультидисциплінарна
ISBN (UKR), DOI (за бажанням), УДК, ©
МЦНД
23.10.2020
зареєстровано УкрІНТЕІ
CrossRef, OUCI & ORCID (якщо є DOI), Google Scholar

сертифікат учасника - 0,1 кредиту ЄКТС (3 години)
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
НАУКОВИЙ ПРОЦЕС ТА НАУКОВІ ПІДХОДИ: МЕТОДИКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Одеса (UKR)
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 19 жовтня
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
23 жовтня
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
2 листопада

Прийом робіт ще закрито

₴ ₴ ₴ ₴
мультидисциплінарна
ISBN (UKR), DOI (за бажанням), УДК, ©
МЦНД
зареєстровано УкрІНТЕІ
CrossRef, OUCI & ORCID (якщо є DOI), Google Scholar

сертифікат учасника - 0,1 кредиту ЄКТС (3 години)
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ЗДОБУТКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУК XXI СТОЛІТТЯ
07.08.2020
Черкаси (UKR)


Прийом робіт ще закрито

₴ ₴ ₴
зареєстровано ResearchBib та УкрІНТЕІ
закордонна
мультидисциплінарна
ISBN (ITA), DOI, УДК, ©
ΛΌГOΣ
сертифіковано Euro SC Group за стандартом SCC-2000
CrossRef, ORCID, Google Scholar, OUCI, ResearchGate

сертифікат учасника - 0,2 кредиту ЄКТС (6 годин)
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
PARADIGMATIC VIEW ON THE CONCEPT OF WORLD SCIENCE
21.08.2020
Торонто (CAN)


Прийом робіт ще закрито

₴ ₴ ₴
студентська
мультидисциплінарна
ISBN (UKR), УДК, ©
МНЛ
зареєстровано УкрІНТЕІ
Google Scholar

сертифікат учасника
МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ МОЛОДІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
19.06.2020
Тернопіль (UKR)СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ΛΌГOΣ і Харківський національний університет внутрішніх справ
20.11.2020

ISBN (UKR), DOI, УДК, ©

CrossRef, OUCI & ORCID (якщо є DOI), Google Scholar

сертифікат учасника - 0,1 кредиту ЄКТС (3 години)
XIV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СЛУЖБОВО-ПРИКЛАДНИХ, ТРАДИЦІЙНИХ ТА СХІДНИХ ЄДИНОБОРСТВ
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Харків (UKR)
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 16 листопада
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
27 листопада
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
7 грудня

 
Для участі в одній із наявних на сайті конференції, Вам необхідно:
оформити роботу згідно з вимогами конференції
розрахувати та сплатити організаційний внесок
заповнити електронну анкету на участь у конференції

     Надіслана Вами анкета надходить на нашу електронну пошту та сортується за тематикою. Далі матеріали направляються одному з редакторів для перевірки.
     Протягом 2-6 годин редактор здійснює оглядове рецензування (оцінює вашу роботу на відповідність встановленим вимогам, перевіряє чи не містять матеріали плагіат або інформацію, яка може ображати інших людей, здійснює технічне редагування і корректуру).
     Редактор або затверджує роботу, або формує висновок з детальним описом моментів, що потребують доопрацювання, після чого інформація надсилається на Вашу електронну адресу; при прийомі роботи дані з Вашої анкети реєструються в базі учасників.
       Автору матеріалів, до роботи яких виникають питання, надсилається лист із рекомендаціями по доопрацюванню. Якщо автор не згоден вносити запропоновані корективи, він може відмовитися від участі. В такому разі, уся сума сплаченого організаційного внеску повертається протягом доби.

      У зазначений в умовах конференції термін в архіві розміщується електронна версія збірника з опублікованими матеріалами; сертифікати надсилаються на електронні адреси авторів ще протягом 48 годин.
     Протягом 10 днів з моменту проведення конференції редакція розсилає друковані екземпляри випуску разом із сертифікатами у потрібній кількості на поштові адреси учасників. 

       Всі матеріали знаходяться у відкритому доступі на платформі Open Journal System (https://ojs.ukrlogos.in.ua) на умовах ліцензії CC BY International 4.0, а також індексуються у науково-метричних базах та каталогах публікацій, зазначених в інформації щодо конкретної конференції.

 
АРХІВ КОНФЕРЕНЦІЙ
Архів матеріалів знаходиться у відкритому доступі на платформі Open Journal System:

НАВІЩО ПОТРІБНА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ?
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.07.2019 підвищення кваліфікації може мати заочну та/або дистанційну форму; серед видів діяльності: стажування; здобуття вищої освіти, науково-методичні заходи, академічна мобільність та самоосвіта (участь у семінарах, практикумах, тренінгіх, конференціях тощо). Процедура зарахування окремих видів діяльності, їх результатів та обсяг підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників визначаються педагогічними (вченими) радами відповідних закладів освіти, при цьому за результатами самоосвіти, як форми професійного навчання, зараховується не більше 30 годин (1 кредиту ЄКТС) на рік.
Відповідно до п.12 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» до опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації, належать друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій. Відповідно до останнього абхзацу цього ж пункту апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях є обов’язковою.
Відповідно до п.28 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» науково-педагогічні та наукові працівники повинні мати рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у п.30 цих Ліцензійних умов, серед яких від номером 15 зазначено наявність публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти; до таких публікацій можна віднести тези/статті у рамках участі в конференціях.
Відповідно до п.4 поточної редакції Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання, затвердженого Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 226-19 від 12.12.2019, за участь у конференціях та публікацію тез в рамках участі у конференції державним службовцям та посадовим осібам місцевого самоврядування нараховуюється від 0,1 до 0,2 кредиту ЄКТС, залежно від типу заходу (український/закордонний). За публікацію у виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз як Index Copernicus та Google Scholar додатково нараховуюється 0,1 кредиту ЄКТС.
Відповідно до п.13 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 882 «Про питання стипендіального забезпечення» ВНЗ призначають академічні стипендії згідно з рейтингом успішності, який складається за результатами кожного навчального семестру на підставі успішності та з урахуванням участі у науковій діяльності, до якої, в тому числі, відноситься участь у наукових та науково-практичних конференціях.

ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ
ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
© 2015-2020 Європейська наукова платформа | Всі права захищено  | CC BY 4.0
АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
вул.Зодчих 18/81, м.Вінниця
Вінницька область, Україна; 21037
 
НАЙБЛИЖЧІ КОНФЕРЕНЦІЇ
Нитисніть на відповідну піктограму, щоб завантажити інформаційний лист конференції, заповнити анкету на участь або перейти на сторінку конференції та переглянути вимоги до оформлення матеріалів, перелік секцій та тематичних напрямків, скористатися калькулятором розрахунку організаційного внеску тощо.

₴ ₴ ₴
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
DO DESENVOLVIMENTO MUNDIAL COMO RESULTADO DE REALIZACOES EM CIENCIA E INVESTIGACAO CIENTIFICA
09.10.2020
European Scientific Platform
закордонна
мультидисциплінарна
ISBN, DOI, УДК, ©
зареєстровано Research Bib та УкрІНТЕІ
сертифіковано Euro SC Group за стандартом SCC-2000

CrossRef, ORCID, Google Scholar, OUCI, ResearchGate

сертифікат учасника - 0,2 кредиту ЄКТС (6 годин)
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Лісабон (PTR)
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 5 жовтня
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
9 жовтня
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
19 жовтня
СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОНФЕРЕНЦІЯ
25 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ-2020
12-13.10.2020
Закарпатська академія мистецтв
очна або заочна участь
програма конференції
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
вул. Волошина, 37,  Ужгород
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 5 жовтня (включно)
РОЗСИЛКА ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ:
21 жовтня
ВИДАННЯ ЗБІРНИКА:
травень 2021


₴ ₴ ₴
МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ПЕРСПЕКТИВНІ ГАЛУЗІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ДИНАМІКА ТА ТРЕНДИ
16.10.2020
Молодіжна наукова ліга (МНЛ)
мультидисциплінарна
зареєстровано УкрІНТЕІ
ISBN, УДК, ©
Google Scholar
сертифікат учасника
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Суми (UKR)
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 12 жовтня
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
16 жовтня
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
26 жовтня
₴ ₴ ₴ ₴
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
НАУКОВИЙ ПРОЦЕС ТА НАУКОВІ ПІДХОДИ: МЕТОДИКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
23.10.2020
Міжнародний центр наукових досліджень (МЦНД)
мультидисциплінарна
зареєстровано УкрІНТЕІ
ISBN, DOI (за бажанням), УДК, ©

CrossRef, OUCI & ORCID (якщо є DOI), Google Scholar

сертифікат учасника - 0,1 кредиту ЄКТС (3 години)
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Одеса (UKR)
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 19 жовтня
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
23 жовтня
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
2 вересня
₴ ₴
МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ МОЛОДІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Молодіжна наукова ліга (МНЛ)
мультидисциплінарна
зареєстровано УкрІНТЕІ
ISBN, УДК, ©
Google Scholar
сертифікат учасника
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:
19.06.2020
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Тернопіль (UKR)
ПРИЙОМ РОБІТ ЩЕ ЗАКРИТОСПЕЦІАЛІЗОВАНА КОНФЕРЕНЦІЯ
XIV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СЛУЖБОВО-ПРИКЛАДНИХ, ТРАДИЦІЙНИХ ТА СХІДНИХ ЄДИНОБОРСТВ
20.11.2020
ΛΌГOΣ і Харківський національний університет внутрішніх справ
ISBN, DOI, УДК, ©
лише заочна участь
CrossRef, OUCI & ORCID (якщо є DOI), Google Scholar

сертифікат учасника - 0,1 кредиту ЄКТС (3 години)
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Харків (UKR)
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 16 листопада
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
27 листопада
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
7 грудня

₴ ₴ ₴ ₴
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ЗДОБУТКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУК XXI СТОЛІТТЯ
Міжнародний центр наукових досліджень (МЦНД)
мультидисциплінарна
зареєстровано УкрІНТЕІ
ISBN, DOI (за бажанням), УДК, ©

CrossRef, OUCI & ORCID (якщо є DOI), Google Scholar

сертифікат учасника - 0,1 кредиту ЄКТС (3 години)
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:
07.08.2020
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Черкаси (UKR)
ПРИЙОМ РОБІТ ЩЕ ЗАКРИТО


₴ ₴ ₴
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
PARADIGMATIC VIEW ON THE CONCEPT OF WORLD SCIENCE
European Scientific Platform - ΛΌГOΣ
закордонна
мультидисциплінарна
ISBN, DOI, УДК, ©
зареєстровано Research Bib та УкрІНТЕІ

сертифіковано Euro SC Group за стандартом SCC-2000

CrossRef, ORCID, Google Scholar, OUCI, ResearchGate

сертифікат учасника - 0,2 кредиту ЄКТС (6 годин)
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:
21.08.2020
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Торонто (CAN)
ПРИЙОМ РОБІТ ЩЕ ЗАКРИТО

 
Для участі в одній з наявних на сайті конференції, Вам необхідно:
оформити роботу згідно з вимогами конференції
розрахувати та сплатити організаційний внесок
заповнити електронну анкету на участь у конференції

     Надіслана Вами анкета надходить на нашу електронну пошту та сортується за тематикою. Далі матеріали направляються одному з редакторів для перевірки.
          Протягом 2-6 годин редактор здійснює оглядове рецензування (оцінює вашу роботу на відповідність встановленим вимогам, перевіряє чи не містять матеріали плагіат або інформацію, яка може ображати інших людей, здійснює технічне редагування і корректуру).
     Редактор або затверджує роботу, або формує висновок з детальним описом моментів, що потребують доопрацювання, після чого інформація надсилається на Вашу електронну адресу; при прийомі роботи дані з Вашої анкети реєструються в базі учасників.
     Автору матеріалів, до роботи яких виникають питання, надсилається лист із рекомендаціями по доопрацюванню. Якщо автор не згоден вносити запропоновані корективи, він може відмовитися від участі. В такому разі, уся сума сплаченого організаційного внеску повертається протягом доби.
      У зазначений в умовах конференції термін в архіві розміщується електронна версія збірника з опублікованими матеріалами; сертифікати про участь надсилаються на електронні адреси авторів ще протягом 48 годин.
     Протягом 10 днів з моменту проведення конференції редакція розсилає друковані екземпляри випуску разом із сертифікатами у потрібній кількості на поштові адреси учасників.
     Всі матеріали знаходяться у відкритому доступі на платформі Open Journal System (https://ojs.ukrlogos.in.ua) на умовах ліцензії CC BY International 4.0, а також індексуються у науково-метричних базах та каталогах публікацій, зазначених в інформації щодо конкретної конференції.

 
АРХІВ КОНФЕРЕНЦІЙ
Архів матеріалів знаходиться у відкритому доступі на платформі Open Journal System:

НАВІЩО ПОТРІБНА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ?

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.07.2019 підвищення кваліфікації може мати заочну та/або дистанційну форму; серед видів діяльності: стажування; здобуття вищої освіти, науково-методичні заходи, академічна мобільність та самоосвіта (участь у семінарах, практикумах, тренінгіх, конференціях тощо). Процедура зарахування окремих видів діяльності, їх результатів та обсяг підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників визначаються педагогічними (вченими) радами відповідних закладів освіти, при цьому за результатами самоосвіти, як форми професійного навчання, зараховується не більше 30 годин (1 кредиту ЄКТС) на рік.

Відповідно до п.12 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» до опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації, належать друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій. Відповідно до останнього абхзацу цього ж пункту апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях є обов’язковою.

Відповідно до п.28 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» науково-педагогічні та наукові працівники повинні мати рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у п.30 цих Ліцензійних умов, серед яких від номером 15 зазначено наявність публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти; до таких публікацій можна віднести тези/статті у рамках участі в конференціях.

Відповідно до п.4 поточної редакції Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання, затвердженого Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 226-19 від 12.12.2019, за участь у конференціях та публікацію тез в рамках участі у конференції державним службовцям та посадовим осібам місцевого самоврядування нараховуюється від 0,1 до 0,2 кредиту ЄКТС, залежно від типу заходу (український/закордонний). За публікацію у виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз як Index Copernicus та Google Scholar додатково нараховуюється 0,1 кредиту ЄКТС.

Відповідно до п.13 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 882 «Про питання стипендіального забезпечення» ВНЗ призначають академічні стипендії згідно з рейтингом успішності, який складається за результатами кожного навчального семестру на підставі успішності та з урахуванням участі у науковій діяльності, до якої, в тому числі, відноситься участь у наукових та науково-практичних конференціях.
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
НАШІ КОНТАКТИ:
© 2015-2020 Європейська наукова платформа | Всі права захищено | CC BY 4.0