НАЙБЛИЖЧІ КОНФЕРЕНЦІЇ
Нитисніть на відповідну піктограму, щоб завантажити інформаційний лист конференції, заповнити анкету на участь або перейти на сторінку конференції та переглянути вимоги до оформлення матеріалів, перелік секцій та тематичних напрямків, скористатися калькулятором розрахунку організаційного внеску тощо.₴ ₴ ₴ ₴
мультидисциплінарна
ISBN (UKR), DOI (за бажанням), УДК, ©
МЦНД
10.04.2020
схвалено УкрІНТЕІ (МОН)
CrossRef, OUCI & ORCID (якщо є DOI), Google Scholar

сертифікат учасника - 0,1 кредиту ЄКТС (3 години)
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Луцьк (UKR)
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 6 квітня
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
10 квітня
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
20 квітня
₴ ₴ ₴
мультидисциплінарна
ISBN (UKR), УДК, ©
МНЛ
17.04.2020
схвалено УкрІНТЕІ (МОН)
Google Scholar

сертифікат учасника
МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Харків (UKR)
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 13 квітня
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
17 квітня
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
27 квітня
₴ ₴ ₴
закордонна
мультидисциплінарна
ISBN (ITA), DOI, УДК, ©
ΛΌГOΣ
24.04.2020
схвалено ResearchBib та УкрІНТЕІ (МОН)
сертифіковано Euro SC Group за стандартом SCC-2000

CrossRef, ORCID, Google Scholar, OUCI, ResearchGate

сертифікат учасника - 0,2 кредиту ЄКТС (6 годин)
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
INTEGRACION DE LAS CIENCIAS FUNDAMENTALES Y APLICADAS EN EL PARADIGMA DE LA SOCIEDAD POST-INDUSTRIAL
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Барселона (ESP)
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 20 квітня
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
24 квітня
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
4 травня


Прийом робіт ще закрито

₴ ₴ ₴ ₴
мультидисциплінарна
ISBN (UKR), DOI (за бажанням), УДК, ©
МЦНД
схвалено УкрІНТЕІ (МОН)
CrossRef, OUCI & ORCID (якщо є DOI), Google Scholar

сертифікат учасника - 0,1 кредиту ЄКТС (3 години)
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ XXI СТОРІЧЧЯ
01.05.2020
Чернівці (UKR)


Прийом робіт ще закрито

₴ ₴ ₴ ₴
мультидисциплінарна
ISBN (UKR), УДК, ©
МНЛ
схвалено УкрІНТЕІ (МОН)
Google Scholar

сертифікат учасника
МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА ТА НАУКИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
08.05.2020
Одеса (UKR)


Прийом робіт ще закрито

₴ ₴ ₴
схвалено ResearchBib та УкрІНТЕІ (МОН)
закордонна
мультидисциплінарна
ISBN (ESP), DOI, УДК, ©
ΛΌГOΣ
сертифіковано Euro SC Group за стандартом SCC-2000
CrossRef, ORCID, Google Scholar, OUCI, ResearchGate

сертифікат учасника - 0,2 кредиту ЄКТС (6 годин)
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
PUBLIC COMMUNICATION IN SCIENCE: PHILOSOPHICAL, CULTURAL, POLITICAL, ECONOMIC AND IT CONTEXT
15.05.2020
Х’юстон (USA)

 
Для участі в одній із наявних на сайті конференції, Вам необхідно:
оформити роботу згідно з вимогами конференції
розрахувати та сплатити організаційний внесок
заповнити електронну анкету на участь у конференції

     Надіслана Вами анкета надходить на нашу електронну пошту та сортується за тематикою. Далі матеріали направляються одному з редакторів для перевірки.
     Протягом 2-6 годин редактор здійснює оглядове рецензування (оцінює вашу роботу на відповідність встановленим вимогам, перевіряє чи не містять матеріали плагіат або інформацію, яка може ображати інших людей, здійснює технічне редагування і корректуру).
     Редактор або затверджує роботу, або формує висновок з детальним описом моментів, що потребують доопрацювання, після чого інформація надсилається на Вашу електронну адресу; при прийомі роботи дані з Вашої анкети реєструються в базі учасників.
       Автору матеріалів, до роботи яких виникають питання, надсилається лист із рекомендаціями по доопрацюванню. Якщо автор не згоден вносити запропоновані корективи, він може відмовитися від участі. В такому разі, уся сума сплаченого організаційного внеску повертається протягом доби.

      У зазначений в умовах конференції термін в архіві розміщується електронна версія збірника з опублікованими матеріалами; сертифікати надсилаються на електронні адреси авторів ще протягом 48 годин.
     Протягом 10 днів з моменту проведення конференції редакція розсилає друковані екземпляри випуску разом із сертифікатами у потрібній кількості на поштові адреси учасників. 

       Всі матеріали знаходяться у відкритому доступі на платформі Open Journal System (https://ojs.ukrlogos.in.ua) на умовах ліцензії CC BY International 4.0, а також індексуються у науково-метричних базах та каталогах публікацій, зазначених в інформації щодо конкретної конференції.

 
АРХІВ КОНФЕРЕНЦІЙ
Архів матеріалів знаходиться у відкритому доступі на платформі Open Journal System:

НАВІЩО ПОТРІБНА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ?
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.07.2019 підвищення кваліфікації може мати заочну та/або дистанційну форму; серед видів діяльності: стажування; здобуття вищої освіти, науково-методичні заходи, академічна мобільність та самоосвіта (участь у семінарах, практикумах, тренінгіх, конференціях тощо). Процедура зарахування окремих видів діяльності, їх результатів та обсяг підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників визначаються педагогічними (вченими) радами відповідних закладів освіти, при цьому за результатами самоосвіти, як форми професійного навчання, зараховується не більше 30 годин (1 кредиту ЄКТС) на рік.
Відповідно до п.12 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» до опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації, належать друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій. Відповідно до останнього абхзацу цього ж пункту апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях є обов’язковою.
Відповідно до п.28 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» науково-педагогічні та наукові працівники повинні мати рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у п.30 цих Ліцензійних умов, серед яких від номером 15 зазначено наявність публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти; до таких публікацій можна віднести тези/статті у рамках участі в конференціях.
Відповідно до п.4 поточної редакції Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання, затвердженого Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 226-19 від 12.12.2019, за участь у конференціях та публікацію тез в рамках участі у конференції державним службовцям та посадовим осібам місцевого самоврядування нараховуюється від 0,1 до 0,2 кредиту ЄКТС, залежно від типу заходу (український/закордонний). За публікацію у виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз як Index Copernicus та Google Scholar додатково нараховуюється 0,1 кредиту ЄКТС.
Відповідно до п.13 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 882 «Про питання стипендіального забезпечення» ВНЗ призначають академічні стипендії згідно з рейтингом успішності, який складається за результатами кожного навчального семестру на підставі успішності та з урахуванням участі у науковій діяльності, до якої, в тому числі, відноситься участь у наукових та науково-практичних конференціях.

ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ
ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
© 2015-2020 Європейська наукова платформа | Всі права захищено  | CC BY 4.0
АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
вул.Зодчих 18/81, м.Вінниця
Вінницька область, Україна; 21037
 
НАЙБЛИЖЧІ КОНФЕРЕНЦІЇ
Нитисніть на відповідну піктограму, щоб завантажити інформаційний лист конференції, заповнити анкету на участь або перейти на сторінку конференції та переглянути вимоги до оформлення матеріалів, перелік секцій та тематичних напрямків, скористатися калькулятором розрахунку організаційного внеску тощо.

₴ ₴ ₴ ₴
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
10.04.2020
Міжнародний центр наукових досліджень (МЦНД)
мультидисциплінарна
схвалено УкрІНТЕІ (МОН)
ISBN, DOI (за бажанням), УДК, ©

CrossRef, OUCI & ORCID (якщо є DOI), Google Scholar

сертифікат учасника - 0,1 кредиту ЄКТС (3 години)
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Луцьк (UKR)
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 6 квітня
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
10 квітня
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
20 квітня
₴ ₴ ₴
МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
17.04.2020
Молодіжна наукова ліга (МНЛ)
мультидисциплінарна
схвалено УкрІНТЕІ (МОН)
ISBN, УДК, ©
Google Scholar
сертифікат учасника
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Харків (UKR)
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 13 квітня
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
17 квітня
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
27 квітня
₴ ₴ ₴
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
INTEGRACION DE LAS CIENCIAS FUNDAMENTALES Y APLICADAS EN EL PARADIGMA DE LA SOCIEDAD POST-INDUSTRIAL
24.04.2020
European Scientific Platform - ΛΌГOΣ
закордонна
мультидисциплінарна
ISBN, DOI, УДК, ©
схвалено Research Bib та УкрІНТЕІ (МОН)
сертифіковано Euro SC Group за стандартом SCC-2000

CrossRef, ORCID, Google Scholar, OUCI, ResearchGate

сертифікат учасника - 0,2 кредиту ЄКТС (6 годин)
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Барселона (ESP)
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 20 квітня
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
24 квітня
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
4 травня
₴ ₴ ₴ ₴
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ XXI СТОРІЧЧЯ
Міжнародний центр наукових досліджень (МЦНД)
мультидисциплінарна
схвалено УкрІНТЕІ (МОН)
ISBN, DOI (за бажанням), УДК, ©

CrossRef, OUCI & ORCID (якщо є DOI), Google Scholar

сертифікат учасника - 0,1 кредиту ЄКТС (3 години)
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:
01.05.2020
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Чернівці (UKR)
ПРИЙОМ РОБІТ ЩЕ ЗАКРИТО


₴ ₴
МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА ТА НАУКИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Молодіжна наукова ліга (МНЛ)
мультидисциплінарна
схвалено УкрІНТЕІ (МОН)
ISBN, УДК, ©
Google Scholar
сертифікат учасника
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:
08.05.2020
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Одеса (UKR)
ПРИЙОМ РОБІТ ЩЕ ЗАКРИТО


₴ ₴ ₴
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
PUBLIC COMMUNICATION IN SCIENCE: PHILOSOPHICAL, CULTURAL, POLITICAL, ECONOMIC AND IT CONTEXT
European Scientific Platform - ΛΌГOΣ
закордонна
мультидисциплінарна
ISBN, DOI, УДК, ©
схвалено Research Bib та УкрІНТЕІ (МОН)

сертифіковано Euro SC Group за стандартом SCC-2000

CrossRef, ORCID, Google Scholar, OUCI, ResearchGate

сертифікат учасника - 0,2 кредиту ЄКТС (6 годин)
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:
15.05.2020
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Х’юстон (USA)
ПРИЙОМ РОБІТ ЩЕ ЗАКРИТО

 
Для участі в одній з наявних на сайті конференції, Вам необхідно:
оформити роботу згідно з вимогами конференції
розрахувати та сплатити організаційний внесок
заповнити електронну анкету на участь у конференції

     Надіслана Вами анкета надходить на нашу електронну пошту та сортується за тематикою. Далі матеріали направляються одному з редакторів для перевірки.
          Протягом 2-6 годин редактор здійснює оглядове рецензування (оцінює вашу роботу на відповідність встановленим вимогам, перевіряє чи не містять матеріали плагіат або інформацію, яка може ображати інших людей, здійснює технічне редагування і корректуру).
     Редактор або затверджує роботу, або формує висновок з детальним описом моментів, що потребують доопрацювання, після чого інформація надсилається на Вашу електронну адресу; при прийомі роботи дані з Вашої анкети реєструються в базі учасників.
     Автору матеріалів, до роботи яких виникають питання, надсилається лист із рекомендаціями по доопрацюванню. Якщо автор не згоден вносити запропоновані корективи, він може відмовитися від участі. В такому разі, уся сума сплаченого організаційного внеску повертається протягом доби.
      У зазначений в умовах конференції термін в архіві розміщується електронна версія збірника з опублікованими матеріалами; сертифікати про участь надсилаються на електронні адреси авторів ще протягом 48 годин.
     Протягом 10 днів з моменту проведення конференції редакція розсилає друковані екземпляри випуску разом із сертифікатами у потрібній кількості на поштові адреси учасників.
     Всі матеріали знаходяться у відкритому доступі на платформі Open Journal System (https://ojs.ukrlogos.in.ua) на умовах ліцензії CC BY International 4.0, а також індексуються у науково-метричних базах та каталогах публікацій, зазначених в інформації щодо конкретної конференції.

 
АРХІВ КОНФЕРЕНЦІЙ
Архів матеріалів знаходиться у відкритому доступі на платформі Open Journal System:

НАВІЩО ПОТРІБНА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ?

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.07.2019 підвищення кваліфікації може мати заочну та/або дистанційну форму; серед видів діяльності: стажування; здобуття вищої освіти, науково-методичні заходи, академічна мобільність та самоосвіта (участь у семінарах, практикумах, тренінгіх, конференціях тощо). Процедура зарахування окремих видів діяльності, їх результатів та обсяг підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників визначаються педагогічними (вченими) радами відповідних закладів освіти, при цьому за результатами самоосвіти, як форми професійного навчання, зараховується не більше 30 годин (1 кредиту ЄКТС) на рік.

Відповідно до п.12 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» до опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації, належать друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій. Відповідно до останнього абхзацу цього ж пункту апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях є обов’язковою.

Відповідно до п.28 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» науково-педагогічні та наукові працівники повинні мати рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у п.30 цих Ліцензійних умов, серед яких від номером 15 зазначено наявність публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти; до таких публікацій можна віднести тези/статті у рамках участі в конференціях.

Відповідно до п.4 поточної редакції Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання, затвердженого Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 226-19 від 12.12.2019, за участь у конференціях та публікацію тез в рамках участі у конференції державним службовцям та посадовим осібам місцевого самоврядування нараховуюється від 0,1 до 0,2 кредиту ЄКТС, залежно від типу заходу (український/закордонний). За публікацію у виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз як Index Copernicus та Google Scholar додатково нараховуюється 0,1 кредиту ЄКТС.

Відповідно до п.13 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 882 «Про питання стипендіального забезпечення» ВНЗ призначають академічні стипендії згідно з рейтингом успішності, який складається за результатами кожного навчального семестру на підставі успішності та з урахуванням участі у науковій діяльності, до якої, в тому числі, відноситься участь у наукових та науково-практичних конференціях.
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
НАШІ КОНТАКТИ:
© 2015-2020 Європейська наукова платформа | Всі права захищено | CC BY 4.0