© 2015-2019 ГО «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено  | CC BY 4.0
Лугова Тетяна Анатоліївна
КАНДИДАТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ДОЦЕНТ
Науковий ступінь:
Кандидат мистецтвознавства (17.00.01 - Теорія і історія культури),
Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України, 2006.

Вчене звання:
Доцент

Посада та місце роботи:
Доцент кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій,
Одеський національний політехнічний університет; м. Одеса, Україна.

Ім'я іншою мовою:

Зінов'єва Тетяна (українська)
Zinovieva Tetiana (англійська)
Luhova Tetiana (англійська)

Інша інформація:
Автор більше 60 наукових публікацій та охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності за профілем спеціальності. Учасник Міжнародного наукового проекту «GameHub–University–Enterprises Cooperation in Game Industry in Ukraine». Експерт в Міжнародному проекті GISAP з питань культурології та мистецтвознавства (2013-2018). Член фахової атестаційної комісії зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Член редакційної ради двох українських фахових журналів («Applied Aspects of Information Technology» та «Herald of Advanced Information Technology»).
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kddL3lMAAAAJ&hl=uk

ORCID ID: 0000-0002-3573-9978
Web of Science ResearcherID: Y-3331-2018