© 2015-2019 ГО «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено  | CC BY 4.0
Куліченко Алла Костянтинівна
КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ
Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук (13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки),
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2014.

Вчене звання:
Доцент

Посада та місце роботи:
Доцент кафедри іноземних мов,
Запорізький державний медичний університет; м. Запоріжжя, Україна.

Ім'я іншою мовою:

Kulichenko Alla (англійська)

Інша інформація:
Автор більше 80 праць, зокрема навчально-методичних посібників, тез, статей у закордонних та українських фахових виданнях; співавтор колективних монографій так учасник міжнародних науково-педагогічних стажувань (Університет інформатики та мистецтв, 2012, Лодзь, Республіка Польща; Вища школа бізнесу – Національний університет Луїса, 2017, Новий Сонч, Республіка Польща). Займається підготовкою вітчизняних студентів та студентів-іноземних громадян до участі у студентських науково-практичних конференціях різних рівнів, конкурсах перекладів, студентських олімпіадах.
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=og0QxQ8AAAAJ&hl=uk

ORCID ID: 0000-0003-1469-3816