E-mail:
info@ukrlogos.in.ua
Номера телефонів:
+38 (098) 194 83 80
+38 (098) 195 67 55
Про конференцію
Вимоги до оформлення
Вартість
Реквізити
Анкета на участь
Поширені питання
Організатори: LLC International Centre Corporative Management (AUT) & NGO European Scientific Platform (UKR)
I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

SCIENTIFIC VECTOR OF VARIOUS SPHERE’ DEVELOPMENT: REALITY AND FUTURE TRENDS
Організатори: LLC International Centre Corporative Management (Republic of Austria) та NGO European Scientific Platform (Ukraine)
Місце проведення: Вінниця, UKR - Відень, AUT
Дата проведення: 14.04.2023
Форма участі: заочно-дистанційна
Мова написання робіт: будь-якаПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 10 квітня (включно)
РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕРСІЇ:
14 квітня
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
до 28 квітня
НАУКОВА ІНДЕКСАЦІЯ:
до 14 травня

Матеріали конференції будуть опубліковані в періодичному збірнику «Грааль науки», який зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ додається.
«Грааль науки» проіндексовано в Index Copernicus Journals Master List з Index Copernicus Value (ICV) = 68.47.
Збірнику буде надано міжнародний код серійного видання ISSN та міжнародний ідентифікатор книги ISBN, авторський знак, УДК та унікальний код DOI.
Конференція проводиться у співорганізаторстві з LLC International Centre Corporative Management (Vienna, Republic of Austria).
Конференцію сертифіковано Euro Science Certification Group за науковим стандартом SCC-2000. Cертифікат додається.
Конференцію зареєстровано в базі даних науково-технічних заходів України УкрІНТЕІ. Посвідчення додається.
Захід схвалено ResearchBib та включено до каталогу міжнародних конференції на офіційному веб сайті Academic Research Index.
Кожній роботі випуску буде присвоєно унікальний DOI.
Кожна робота випуску буде проіндексована в Index Copernicus в розділі World of Papers протягом 2 місяців з моменту публікації, в CrossRef та ORCID протягом 30 днів з моменту публікації, в Google Scholar -  протягом 20-30 днів, а також в ResearchGate, OpenAIRE (European research information system), Fatcat.wiki та OUCI (Український індекс наукового цитування) протягом 40 днів. Увага! Для індексації в ORCID необхідно зазначити свій ORCID ID (0000-0000-0000-0000) в роботі.
Всі учасники отримають сертифікат, завірений підписами та печатками обох організаторів, що засвідчуватиме участь у заході та публікацію роботи, і міститиме рекомендацію щодо зарахування не менше 0,3 кредиту ЄКТС (9 годин) за результатами самоосвіти, як форми професійного навчання для науково-педагогічних та педагогічних працівників, державних службовців та інших фахівців, що проходять стажування. Сертифікат міститиме серію та номер та QR-код.
Автори робіт матимуть можливість відслідковувати статистику переглядів та завантажень прямо в архіві на сайті.
Матеріали конференції знаходитимуться в відкритому доступі (Open Access) на умовах ліцензії CC BY-SA 4.0 International.
Збірник буде надіслано до Книжкової палати України імені Івана Федорова, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого та інших бібліотек відповідно до Постанови КМУ № 608 від від 10 травня 2002 р.
Всі статті проходять оцінку на відповідність встановленим вимогам, перевірку на плагіат, технічне редагування та коректуру тексту, а також підлягають науковому огляду відповідно до міжнародних стандартів публікаційної етики COPE Code of Conduct.
Дотримання автором положень редакційної етики журналу є обов'язковим!
ЯК ВИГЛЯДАЄ ЗБІРНИК ЗОВНІ?
ЯК ВІН ВИГЛЯДАЄ ВСЕРЕДИНІ?
ЯК ВИГЛЯДАТЄ СЕРТИФІКАТ?
Інформація щодо зовнішьного вигляду збірників:
Збірники друкуються у форматі А5 у твердій кольоровій палітурці. На обкладинці зазначається ISSN, ISBN та DOI збірника, а також захисний книжковий штрих-код. Внутрішній блок збірника друкується чорно-білим. Статті та тези друкуються окремо. Кожна сторінка містить нумерацію та колонтитули з зазначенням назви конференції, місця та дати її проведення. Оформлення збірника здійснюється із урахуванням вимог ДСТУ 4861:2007, ДСТУ 7157:2010 та ДСТУ 3814:2013.
Інформація щодо сертифікатів участі:
Сертифікати засвідчують участь у конференції, а не лише реєстрацію на участь, тому не можуть бути видані раніше фактичної дати проведення заходу. Сертифікати в електронному вигляді розміщуються на Google Диску і доступні для завантаження з моменту публікації збірника; сертифікати в друкованому вигляді розсилаються згідно контрольних дат поштової розсилки.

На друкованих шаблонах сертифікатів завчасно проставлено підписи та мокрі печатки закордонного співорганізатора. Після друку на шаблонах ПІБ учасників та назв опублікованих статей на них проставляють також підпис та печатку українського співорганізатора. Таким чином, друковані сертифікати міститимуть 2 мокрі печатки.
10% від суми всіх організаційних внесків буде переказуватися на спецрахунок НБУ для збору коштів на підтримку ЗСУ.
Квитанції публікуються на сайті.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ:
КВ 24638-14578ПР
ВИДАНО 04.11.2020
Центральним органом виконавчої влади України, Міністерством юстиції України; Київ, Україна

Свідоцтво про присвоєння
Міжнародного номеру ISSN:
2710-3056
ВИДАНО 23.02.2021
Міжнародним центром реєстрації
серійних видань (CIEPS); Париж, ФранціяУнікальний префікс DOI
видавництва журналу:
10.36074/grail-of-science
ПРИСВОЄНО 06.01.2021
Офіційним співтовариством Crossref, зареєстрованим як Publishers International Linking Association, Inc. (PILA); Нью-Йорк, США.


У РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРАЦЮВАТИМУТЬ НАСТУПНІ СЕКЦІЇ:
1. Економічна теорія, макро- та регіональна економіка
2. Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування
3. Фінанси та банківська справа; оподаткування, облік і аудит
4. Маркетингова та логістична діяльність
5. Менеджмент, публічне управління та адміністрування
6. Соціальна робота та соціальне забезпечення
7. Міжнародні відносини
8. Право та міжнародне право
9. Інститут правоохоронної діяльності, судова система та нотаріат
10. Воєнні науки, національна безпека та безпека державного кордону
11. Пожежна та цивільна безпека
12. Біологія та біотехнології
13. Аграрні науки та продовольство
14. Ветеринарні науки
15. Хімія, хімічна та біоінженерія
16. Харчове виробництво та технології
17. Технології легкої та деревообробної промисловості
18. Видавництво та поліграфія
19. Гірництво та нафтогазова інженерія
20. Загальна механіка та механічна інженерія
21. Автоматизація та приладобудування
22. Електроніка та телекомунікації
23. Енергетика та енергетичне машинобудування
24. Екологія та технології захисту навколишнього середовища
25. Комп'ютерна та програмна інженерія
26. Системний аналіз, моделювання та оптимізація
27. Інформаційні технології та системи
28. Транспорт та транспортні технології
29. Фізико-математичні науки
30. Соціологія та статистика
31. Філологія та журналістика
32. Філософія та політологія
33. Релігієзнавство та богослов’я
34. Педагогіка та освіта
35. Психологія та психіатрія
36. Медичні науки та громадське здоров’я
37. Фізична культура, спорт та фізична терапія
38. Фармація та фармакотерапія
39. Історія, археологія та культурологія
40. Архітектура та будівництво
41. Культура та мистецтво
42. Географія та геологія
ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ?
оформіть роботу згідно з вимогами
розрахуйте вартість публікації
здійсніть
оплату
заповніть анкету на участь у конференції

ВИМОГИ КОНФЕРЕНЦІЇ
До публікації приймаються тези (2-4 стоірнок) та статті (5-25 сторінок). В збірнику вони будуть надруковані окремо один від одних: в рамках кожної секції спочатку розміщуватимуться статті, потім - тези. Для тез не потрібні анотація та ключові слова, для статей вони є обов'язковими. Решта вимог щодо оформлення для тез та статей не відрізняються.
Учасниками можуть бути:
- здобувачі середньої освіти у рамках участі в проектах, олімпіадах, грантах тощо, а також здобувачі вищої освіти I-IV курсів, магістранти (лише з науковим керівником або співавтором з науковим ступенем).
- аспіранти, докторанти;
- науково-педагогічні працівники ВНЗ, викладачі шкіл, коледжів тощо;
- працівники науково-дослідних установ, лабораторій тощо;
- працівники державних та приватних структур
(дозволяється написання без наукового ступеня та рецензії, якщо досвід роботи в сфері, з тематики якої написано статтю більше 5 років).
Роботи можуть бути написані:
- одноосібно (з науковим керівником або без нього);
- у співавторстві: 2-3 автори (з науковим керівником або без нього);
- у якості науково-дослідної групи: коли у роботи більше 3 співавторів.
Тези (2-4 сторінок) не можуть бути написані більш ніж 2 авторами.
Для статей обсягом 5-10 сторінок допускається не більше 4 авторів.
Для статей обсягом від 11 сторінок кількість авторів не обмежується.
Послідовність розміщення обов'язкових елементів:
Назва тез/статті (мовою написання роботи) - великі літери, шрифт напівжирний, 14 кеглів, вирівнювання по центру.
Лише для статей: Анотація (від 250 до 1000 символів) та ключові слова (не менше 5 слів) (мовою написання статті) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по лівому краю.
Прізвище, ім'я та по батькові автора(-ів), науковий ступінь та звання (за наявності), посада (за наявності), повна назва місця роботи або навчання - шрифт напівжирний для ПІБ та звичайний для іншого тексту, 14 кеглів, вирівнювання по правому краю.
Прізвище та ініціали наукового керівника (за наявності), його науковий ступінь та звання, посада, повна назва місця роботи - шрифт напівжирний для ПІБ та звичайний для іншого тексту, 14 кеглів, вирівнювання по правому краю.
Країна - шрифт курсивний, 14 кеглів, вирівнювання по правому краю.
Текст роботи - шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по ширині.
Список використаних джерел - шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по ширині.
На всі пункти зі списку джерел повинно бути своє посилання в тексті роботи.
Назва статті та ПІБ автора(-ів), наукового керівника англійською мовою - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині.


ФОРМАТ МАТЕРІАЛІВ
   для тез/статті
   для квитанції
ОБСЯГ РОБОТИ
РОЗМІР СТОРІНКИ
ОРІЄНТАЦІЯ СТОРІНКИ
РОЗМІР ПОЛІВ
ДОПУСТИМИЙ ШРИФТ
РОЗМІР ШРИФТУ
   для основного тексту
   для табличного тексту,
   підпису рисунків тощо
МІЖРЯДКОВИЙ ІНТЕРВАЛ
ВИРІВНЮВАННЯ ТЕКСТУ
АНОТАЦІЯ
.doc або .docx
.pdf або .jpg або .png або .doc або .docx
від 2 до 25 сторінок (включно)
А4
книжкова
всі сторони - по 2,0 см.
Times New Roman
14 кеглів
12 кеглів
полуторний (1,5)
по ширині
обов'язкова лише для робіт обсягом
більше 4 сторінок
(від 250 до 1000 символів)
КЛЮЧОВІ СЛОВА
АБЗАЦНИЙ ВІДСТУП
НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК
АВТОМАТИЧНІ ПЕРЕНОСИ
ФОРМУЛИ
РИСУНКИ, ТАБЛИЦІ, СХЕМИ
ПОСИЛАННЯ ТА СПИСОК ВИКОРИСТНИХ ДЖЕРЕЛ
обов'язкові лише для робіт обсягом
більше 4 сторінок (не менше 5 слів)
1,0 см.
вимкнено
вимкнено
нумеруються; набираються лише за допомогою редактора формул
обов'язково згруповані та підписані з вказанням джерела; розміщуються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше або на наступній сторінці
посилання в тексті зазначається у квадратних дужках; список містить принаймні 2 джерела (за винятком випадків, коли робота 100% оригінальна) і оформлюється виключно у відповідності зі стандартом APA
Увага! УДК роботи та інші структурні елементи, що не зазначені в вимогах, НЕ потрібні та не будуть надруковані в збірнику. Виділення напівжирним/курсивним шрифтом по тексту роботи допускається лише для статей і у випадках, коли це необхідно для авторського структурування роботи (наприклад: вступ, методи дослідженя тощо). Всі інші виділення по тексту можуть бути видалені редакцією.
Роботи, що оформлені не за вимогами конференції, або роботи, список джерел яких оформлено не за стандартом APA, однозначно будуть повертатися на доопрацювання.

КАЛЬКУЛЯТОР
ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

Калькулятор працює за наступними тарифами:
тези (2-4 сторінки)
стаття (5-10 сторінок)
стаття (від 11 сторінок)
.
500 грн.
600 грн.
700 грн.
Електронний збірник (PDF)
Електронна довідка про прийняття до публікації
Присвоєння роботі унікального DOI
Індексація роботи в ICI World of Paper, Google Scholar, ORCID, CrossRef, OUCI тощо
Електронний сертифікат участі (з серією, номером та 2 печатками) кожному автору
Друкований(і) сертифікат(и) кожному автору
Комплект: 1 друкований збірник та друкований(і) сертифікат(и) кожному автору
Доставка за межі України
включено у вартість
включено у вартість
включено у вартість
включено у вартість
включено у вартість
+ 200 гривень
+ 500 гривень
+ 750 гривень

РЕКВІЗИТИ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ:
Оплата може бути здійснена будь-яким зручним для Вас способом: у касі банку, через термінал, за допомогою електронних систем грошових переказів («Приват24», «LiqPay», «Portmone», «iPay» та інших) тощо.
Не рекомендується використовувати для оплати грошові перекази через поштовий сервіс «УкрПошта»: можливе ускладнення з їх відстеженням.
При оплаті не забудьте вказати призначення платежу: за публікацію матеріалів від *Прізвище І.Б.*.
Оплачуючи онлайн на нашому сайті, Ви користуєтесь вже готовою формою та не сплачуєте комісію за платіж.
Після підтвердження оплати система запитає Вашу електронну адресу для надсилання квитанції. В виписці по карті відображатиметься сума та ID платежу.
ПЕРЕГЛЯНУТИ РЕКВІЗИТИ
ОПЛАТИТИ ОНЛАЙН
При заповненні анкети, Вам знадобиться електронна квитанція | відсканований (сфотографований) чек. Якщо обраний Вами сервіс не видає квитанції, Ви можете прикріпити Screenshot після здійснення оплати, де буде видно ID платежу та|або призначення платежу з Вашим ПІБ.
Якщо Ви плануєте подати декілька доповідей, Ви можете здійснити оплату одним платежем.
На конференцію можна надіслати не більше 5 доповідей, та не більше 3 доповідей в одну секцію!

АНКЕТА НА УЧАСТЬ
У I МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ:
«Scientific vector of various sphere’ development: reality and future trends»
(14 квітня 2023 рік - Вінниця, UKR - Відень, AUT)
* Будь ласка, при заповненні анкети керуйтесь підказками, що з'являються при наведенні на відповідне поле. Зазначайте дані у тому ж форматі, що й у прикладі.
Уважно перевіряйте вписану інформацію!  Неправильно заповнені поля можуть стати причиною помилок в сертифікатах чи збірнику.
Відповідальність за коректне заповнення анкети покладається на контактну | відповідальну особу.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНТАКТНУ | ВІДПОВІДАЛЬНУ ОСОБУ
ДЕТАЛІ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Кількість друкованих екземплярів збірника:
ВКАЖІТЬ ІНФОРМАЦІЮ, ЯКУ БУДЕ ЗАЗНАЧЕНО В СЕРТИФІКАТІ(АХ) УЧАСНИКА


ДОСТАВИТИ ДРУКОВАНІ ЕКЗЕМПЛЯРИ СЕРТИФІКАТУ(ІВ)

ні

так
ІНФОРМАЦІЯ ПО ДОСТАВЦІ:
«УкрПошта» - Стандарт
з трек-номером (у відділення)
від 3 до 6 днів
«Нова Пошта»
з трек-номером (у відділення)
від 2 до 4 днів
За межі України
з трек-номером
від 10 до 25 днів

Завантажте квитанцію про оплату: *
Завантажте матеріали: *
Робота оформлена згідно вимог (АРА!) *
Якщо не вдається надіслати анкету, перевірте, будь ласка, чи Ви заповнили всі обов'язкові поля (*) та прикріпили матеріали у необхідних форматах.
На сайті встановлено протокол захищеного з'єднання SSL, що забезпечує повний захист персональної інформації, вказаної в анкеті.
При подачі анкети на участь у конференції, відповідальна особа, що представляє інтереси автор(-ів) поданої для публікації наукової роботи, зберігає за ними всі авторські права, одночасно надаючи організаційному комітету конференції право розміщувати для безоплатного публічного доступу подану наукову роботу на офіційному веб-сайті ukrlogos.in.ua та на платформі Open Journal System, а також право першої публікації, що дозволяє в майбутньому поширювати даний матеріал лише із обов'язковим зазначенням авторства та первинної публікації в збірнику з матеріалами конференції.

Не отримав(ла) відповідь з результатами рецензування, що роботи?

Якщо після подачі анкети на участь у конференції пройшло більше робочих 6 годин, а відповідь з результатами рецензування так і не надійшла на Вашу контактну електронну адресу, будь ласка, перш за все, спробуйте скористатись пошуковою стрічкою у Вас на пошті за запитом ukrlogos.in.ua або перевірити папки «Реклама», «Промоакції» та «СПАМ». Якщо лист потрапив до однієї з цих папок, позначте його як нешкідливий, тоді всі наступні повідомлення будуть надходити безперешкодно. Якщо листа на пошті не знайдено, обов'язково зв'яжіться з організаційним комітетом до завершення терміну прийому робіт будь-яким зручним способом, наприклад надіславши лист на електронну адресу info@ukrlogos.in.ua або зателефонувавши за номерами +38 (098) 194 83 80 | +38 (098) 195 67 55.

Чи можливо, що роботу не приймуть до публікації, коли внесок вже сплачено?

Після відправки анкети на участь у конференції, прикріплена робота направляється на огляд редактору. У випадку, якщо у редактора виникнуть зауваження, всі вони детально будуть викладені автору із обов'язкими деталізованими інструкціями по внесенню необхідних корективів. Лист із результатами рецензування міститиме посилання на онлайн-форму скасування участі на випадок, якщо автор не бажатиме вносити запропонованих корективів. Після заповнення форми участь скасовується, а вся сума сплаченого організаційного внеску повертається протягом кількох годин.

Чи можна отримати сертифікат учасника ще до проведення конференції?

Сертифікат учасника є офіційним документом, завіреним підписом та печаткою, що засвідчує участь у конференції. Сертифікат не може бути виписаний та виданий раніше дати проведення конференції. Усім учасникам надсилається електронний лист про прийняття матеріалів до публікації з офіційної корпоративної електронної адреси (@ukrlogos.in.ua). Ви можете роздрукувати це підтвердження для пред'явлення його науковому керівнику чи в інших цілях. Для учасників, що з обґрунтованих причин потребують підтвердження про участь на фірмовому бланку для наукових чи навчальних установ надається можливість безкоштовно замовити офіційне підтвердження.

Що таке офіційне підтвердження і як його отримати?

Офіційне підтвердження - це документ, завірений цифровим підписом та електронною печаткою для підтвердження достовірності публікації у період до проведення конференції (наприклад, при захисті дипломної/дисертаційної роботи, участі у конкурсі наукових робіт тощо). Видається учаснику, робота якого пройшла рецензування та прийнята до публікації безкоштовно за вмотивованим запитом протягом доби. Запит з обґрунтуванням можна направити на електронну адресу info@ukrlogos.in.ua. Зверніть увагу, що офіційне підтвердження завірене цифровим підписом та печаткою організації є її юридичним зобов'язанням. Тому, після отримання документа учаснику для скасування участі (якщо таке знадобиться) потрібно буде надати такий самий юридично вагомий документ, наприклад, відмову підписану реальним підписом або ЕЦП. Примітка: офіційне підтвердження (оскільки воно дійсне лише до моменту проведення конференції) не видається менш ніж за 3 дні до передбачуваного заходу.

Що робити, якщо після подачі анкети помітив(ла) помилку в роботі?

У випадку виявлення помилки в роботі, будь ласка, зв'яжіться з організаційним комітетом за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua та надішліть документ з внесеними правками: файли будуть замінені. Всі правки приймаються та розглядаються до завершення терміну прийому робіт на конференцію.

Що робити, якщо помітив(ла) помилку в роботі вже після її публікації?

Після публікації на сайті електронної версії збірника з матеріалами конференції авторам надається 36 годин на виявлення помилок верстки та авторських помилок. Повідомити про них можна написавши на електронну адресу info@ukrlogos.in.ua. Помилки верстки - це серйозні недоліки, допущені верстальником (наприклад, зміщені таблиці чи малюнки, некоректно відображено формули, зникла частина тексту тощо). Авторські помилки - це помилки, що були наявні в роботі, яку автор надіслав при подачі анкети на участь. Організаційний комітет виправляє всі помилки верстки та авторські помилки, які можуть вплинути на зарахування публікації (помилка в назві роботи, неправильно вказано науковий ступінь чи назву ЗВО, одрук в ПІБ тощо), повідомлення про які надійшло протягом відведеного часу. Значні ж авторські корективи (зміна численних даних в формулах / розрахунках, переписування абзаців, додавання або видалення речень, перероблення таблиць, коригування списку джерел тощо) після фактичної публікації не допускаються та не виправляються. Вважається, що при заповненні анкети автор висилає готовий, а не чорновий варіант наукової роботи.

Що робити, якщо помітив(ла) помилку в сертифікаті?

Інформація для сертифікатів береться безпосередньо з анкети, яку заповняє контактна | відповідальна особа. Будь ласка, якщо Ви помітили помилку в сертифікаті, обов'язково повідомте про неї на адресу організаційного комітету info@ukrlogos.in.ua. У випадку, якщо помилку допущено з вини редакції - сертифікат буде замінено безкоштовно. Якщо ж помилка виникла у зв'язку з некоректним заповненням анкети відповідальною особою (наприклад, допущено помилку в ПІБ), додатковий сертифікат може бути виготовлено лише після його додаткового замовлення та оплати. Уважно перевіряйте поля анкети, перед її надсиланням. Якщо в анкеті не буде вписано ПІБ в поле для сертифікату, тоді його не зможуть виготовити.

Чи можна відкликати роботу, після її прийняття до публікації?

Автор(и) може з будь-яких особистих причин відкликати роботу та скасувати необхідність її публікації з повним відшкодуванням сплаченого внеску в будь-який час з моменту її прийняття до публікації і до завершення терміну прийому робіт. Для скасування публікації скористайтесь посиланням на онлайн-форму скасування участі, яке міститься в листі з результатами рецензування. Після заповнення форми участь буде скасовано, а вся сума сплаченого організаційного внеску буде повернута протягом кількох годин. Відкликати роботу після завершення прийому робіт або після публікації роботи на сайті неможливо. У випадку необхідності, автор може закрити публічний доступ до своєї статті, звернувшись за електронною адресою редакції: info@ukrlogos.in.ua. У випадку публікації роботи та закриття автором публічного доступу до неї, сплачений організаційний внесок не повертається.

Чи можна буде замовити друковані екземпляри збірника та сертифіката учасника конференції пізніше?

Учасники в будь-який момент можуть замовити сертифікат, як в електронному, так і в друкованому вигляді. Його вартість при цьому залишається незмінною. Друковані ж примірники збірників друкуються у визначеній кількості і в архіві не завжди залишаються зайві екземпляри необхідного тому. Їх наявність необхідно додатково уточнювати. У випадку необхідності замовлення додаткових примірників чи сертифікатів, звертайтеся за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua.

Чи можна опублікувати роботу, яка вже була опублікована в іншому виданні, якщо автор - одна й та сама людина?

Згідно пункту 3.4 Етичного кодексу ученого України, схваленого Постановою загальних зборів НАН України від 15.04.2009 «Учений  не повинен повторювати свої наукові публікації з метою  підвищення  їх  кількості.  Якщо  для  пропаганди  наукових досягнень  доцільна  публікація  однієї  і  тієї ж роботи в різних журналах, редактори останніх повинні бути поінформовані про  факт публікації в інших виданнях». Таким чином, автор наукової роботи має повне право публікувати її повторно, однак лише із обов'язковим посиланням на першоджерело та здійснення самоцитування (у випадку внесення суттєвих змін до роботи) або із позначкою [репринт] (для повної копії).

Як можна оплатити участь та публікацію з-за кордону?

Учасники з-за кордону можуть скористатися формою онлайн-оплати, доступною на сайті та переказати кошти без сплати будь-якої комісії або купівлі валюти. Для цього необхідно обрати спосіб оплати MasterPass або Visa Checkout в залежності від типу кредитної карти платника. Детальну інструкцію викладено на сайті в розділі новин: «Як здійснити оплату з-за кордону?». Також, можна скористатися сервісами міжнародних грошових переказів MoneyGram або Western Union. Доступна оплата на рахунок PayPal. Для отримання додаткових реквізитів зв'яжіться з організаційним комітетом за електронною адресою: info@ukrlogos.in.ua

Чи можлива оплата участі та публікації від імені юридичної особи?

Можлива. Якщо участь та публікацію оплачує організація, організаційний комітет підготує все необхідні документи: рахунок-фактуру, акт наданих послуг та видаткову накладну на друковані примірники.

ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ
ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
© 2015-2023 Європейська наукова платформа | Всі права захищено  | CC BY 4.0
АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
вул.Зодчих 18/81, м.Вінниця
Вінницька область, Україна; 21037
Організатор: LLC International Centre Corporative Management (AUT) & NGO European Scientific Platform (UKR)
I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
SCIENTIFIC VECTOR OF VARIOUS SPHERE’ DEVELOPMENT: REALITY AND FUTURE TRENDS
Організатори:
LLC International Centre Corporative Management (Republic of Austria) та NGO European Scientific Platform (Ukraine)
Місце проведення:
Вінниця, UKR - Відень, AUT
Дата проведення:
14.04.2023
Форма участі:
заочно-дистанційна
Тематика конференції:
мультидисциплінарна
Мова написання робіт:
будь-якаПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 10 квітня(включно)
РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕРСІЇ:
14 квітня
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
до 28 квітня
НАУКОВА ІНДЕКСАЦІЯ:
до 14 травня

Матеріали конференції будуть опубліковані в періодичному збірнику «Грааль науки», який зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ додається.
«Грааль науки» проіндексовано в Index Copernicus Journals Master List з Index Copernicus Value (ICV) = 68.47.
Збірнику буде надано міжнародний код серійного видання ISSN та міжнародний ідентифікатор книги ISBN, авторський знак, УДК та унікальний код DOI.
Конференція проводиться у співорганізаторстві з LLC International Centre Corporative Management (Vienna, Republic of Austria).
Конференцію сертифіковано Euro Science Certification Group за науковим стандартом SCC-2000. Cертифікат додається нижче.
Конференцію зареєстровано в базі даних науково-технічних заходів України УкрІНТЕІ. Посвідчення додається нижче.
Захід схвалено ResearchBib та включено до каталогу міжнародних конференції на офіційному веб сайті Academic Research Index.
Кожній роботі випуску буде присвоєно унікальний DOI.
Кожна робота випуску буде проіндексована буде проіндексована в Index Copernicus в розділі World of Papers протягом 2 місяців з моменту публікації, в CrossRef та ORCID протягом 30 днів з моменту публікації, в Google Scholar -  протягом 20-30 днів, а також в ResearchGate, OpenAIRE (European research information system), Fatcat.wiki та OUCI (Український індекс наукового цитування) протягом 40 днів. Увага! Для індексації в ORCID необхідно зазначити свій ORCID ID (0000-0000-0000-0000) в роботі.
Всі учасники мають змогу замовити сертифікат, завірений підписами та печатками обох організаторів, що засвідчуватиме участь у заході та публікацію роботи, і міститиме рекомендацію щодо зарахування не менше 0,3 кредиту ЄКТС (9 годин) за результатами самоосвіти, як форми професійного навчання для науково-педагогічних та педагогічних працівників, державних службовців та інших фахівців, що проходять стажування. Сертифікат міститиме серію, номер та QR-код.
Автори робіт матимуть можливість відслідковувати статистику переглядів та завантажень прямо в архіві на сайті.
Матеріали конференції знаходитимуться в відкритому доступі (Open Access) на умовах ліцензії CC BY-SA 4.0 International.
Збірник буде надіслано до Книжкової палати України імені Івана Федорова, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого та інших бібліотек відповідно до Постанови КМУ № 608 від від 10 травня 2002 р.
Всі статті проходять оцінку на відповідність встановленим вимогам, перевірку на плагіат, технічне редагування та коректуру тексту, а також підлягають науковому огляду відповідно до міжнародних стандартів публікаційної етики COPE Code of Conduct.
Дотримання автором положень редакційної етики журналу є обов'язковим!
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ:
КВ 24638-14578ПР
ВИДАНО 04.11.2020
Центральним органом виконавчої влади України, Міністерством юстиції України; Київ, Україна
Свідоцтво про присвоєння
Міжнародного номеру ISSN:
2710-3056
ВИДАНО 23.02.2021
Міжнародним центром реєстрації
серійних видань (CIEPS); Париж, Франція10% від суми всіх організаційних внесків буде переказуватися на спецрахунок НБУ для збору коштів на підтримку ЗСУ.
Квитанції публікуються на сайті.

Протягом 2-6 годин робочого часу на електронну пошту буде надіслано результати перевірки роботи та відповідну довідку про прийняття до публікації. Електронна довідка міститеме печатку та підпис, а також всі реквізити, як на фірмовому бланку.

Інформація щодо збірників:

Збірники друкуються у форматі А5 у твердій кольоровій палітурці. На обкладинці зазначається ISSN, ISBN та DOI збірника, а також захисний книжковий штрих-код. Внутрішній блок збірника друкується чорно-білим. Статті та тези друкуються окремо. Кожна сторінка містить нумерацію та колонтитули з зазначенням назви конференції, місця та дати її проведення. Оформлення збірника здійснюється із урахуванням вимог ДСТУ 4861:2007, ДСТУ 7157:2010 та ДСТУ 3814:2013.

Інформація щодо сертифікатів участі:
Сертифікати засвідчують участь у конференції, а не лише реєстрацію на участь, тому не можуть бути видані раніше фактичної дати проведення заходу. Сертифікати в електронному вигляді розміщуються на Google Диску і доступні для завантаження з моменту публікації збірника; сертифікати в друкованому вигляді розсилаються згідно контрольних дат поштової розсилки. На друкованих шаблонах сертифікатів завчасно проставлено підписи та мокрі печатки закордонного співорганізатора. Після друку на шаблонах ПІБ учасників та назв опублікованих статей на них проставляють також підпис та печатку українського співорганізатора. Таким чином, друковані сертифікати міститимуть 1 мокру та 1 цифрову печатки.

ЯК ВИГЛЯДАЄ ЗБІРНИК ЗОВНІ?

ЯК ВИГЛЯДАЄ ЗБІРНИК ВСЕРЕДИНІ?

ЯК ВИГЛЯДАЄ СЕРТИФІКАТ УЧАСНИКА?

У РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРАЦЮВАТИМУТЬ НАСТУПНІ СЕКЦІЇ:
Економічні науки & Державне управління
1. Економічна теорія, макро- та регіональна економіка
2. Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування
3. Фінанси та банківська справа; оподаткування, облік і аудит
4. Маркетингова та логістична діяльність
5. Менеджмент, публічне управління та адміністрування
6. Соціальна робота та соціальне забезпечення
7. Міжнародні відносини

Юридичні науки & Державне управління:
8. Право та міжнародне право
9. Інститут правоохоронної діяльності, судова система та нотаріат

Військові науки & Національна безпека:
10. Воєнні науки, національна безпека та безпека державного кордону
11. Пожежна та цивільна безпека

Біологічні науки:
12. Біологія та біотехнології

Сільськогосподарські науки:
13. Аграрні науки та продовольство

Ветеринарні науки:
14. Ветеринарні науки

Хімічні науки:
15. Хімія, хімічна та біоінженерія

Технічні науки:
16. Харчове виробництво та технології
17. Технології легкої та деревообробної промисловості
18. Видавництво та поліграфія
19. Гірництво та нафтогазова інженерія
20. Загальна механіка та механічна інженерія
21. Автоматизація та приладобудування
22. Електроніка та телекомунікації
23. Енергетика та енергетичне машинобудування
24. Екологія та технології захисту навколишнього середовища
25. Комп'ютерна та програмна інженерія
26. Системний аналіз, моделювання та оптимізація
27. Інформаційні технології та системи
28. Транспорт та транспортні технології

Фізико-математичні науки:
29. Фізико-математичні науки

Соціологічні науки:
30. Соціологія та статистика

Філологічні науки & Соціальні комунікації:
31. Філологія та журналістика

Філософські науки & Політичні науки:
32. Філософія та політологія
33. Релігієзнавство та богослов’я

Педагогічні науки:
34. Педагогіка та освіта

Психологічні науки & Медичні науки:
35. Психологія та психіатрія

Медичні науки:
36. Медичні науки та громадське здоров’я

Фізичне виховання та спорт & Медичні науки:
37. Фізична культура, спорт та фізична терапія

Фармацевтичні науки:
38. Фармація та фармакотерапія

Історичні науки & Культурологія:
39. Історія, археологія та культурологія

Архітектура та мистецтвознавство:
40. Архітектура та будівництво
41. Культура та мистецтво

Геологічні науки & Географічні науки:
42. Географія та геологія

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ?
оформіть роботу згідно з вимогами
розрахуйте вартість публікації
здійсніть оплату
заповніть анкету на участь у конференції

ВИМОГИ ДО КОНФЕРЕНЦІЇ
Учасниками можуть бути:
- здобувачі середньої освіти у рамках участі в проектах, олімпіадах, грантах тощо, а також здобувачі вищої освіти I-IV курсів, магістранти (лише з науковим керівником або співавтором з науковим ступенем).
- аспіранти, докторанти;
- науково-педагогічні працівники ВНЗ, викладачі шкіл, коледжів тощо;
- працівники науково-дослідних установ, лабораторій тощо;
- працівники державних та приватних структур
(дозволяється написання без наукового ступеня та рецензії, якщо досвід роботи в сфері, з тематики якої написано статтю більше 5 років).
Роботи можуть бути написані:
- одноосібно (з науковим керівником або без нього);
- у співавторстві: 2-3 автори (з науковим керівником або без нього);
- у якості науково-дослідної групи: коли у роботи більше 3 співавторів.
Тези (2-4 сторінок) не можуть бути написані більш ніж 2 авторами. Для статей обсягом 5-10 сторінок допускається не більше 4 авторів. Для статей обсягом від 11 сторінок кількість авторів не обмежується.
Послідовність розміщення обов'язкових елементів:
Назва тез/статті (мовою написання роботи) - великі літери, шрифт напівжирний, 14 кеглів, вирівнювання по центру.
Лише для статей: Анотація (від 250 до 1000 символів) та ключові слова (не менше 5 слів) (мовою написання статті) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по лівому краю.
Прізвище, ім'я та по батькові автора(-ів), науковий ступінь та звання (за наявності), посада (за наявності), повна назва місця роботи або навчання - шрифт напівжирний для ПІБ та звичайний для іншого тексту, 14 кеглів, вирівнювання по правому краю.
Прізвище та ініціали наукового керівника (за наявності), його науковий ступінь та звання, посада, повна назва місця роботи - шрифт напівжирний для ПІБ та звичайний для іншого тексту, 14 кеглів, вирівнювання по правому краю.
Країна - шрифт курсивний, 14 кеглів, вирівнювання по правому краю.
Текст роботи - шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по ширині.
Список використаних джерел - шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по ширині.
Назва статті та ПІБ автора(-ів), наукового керівника англійською мовою - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині.
ФОРМАТ МАТЕРІАЛІВ
   для тез/статті
   для квитанції
ОБСЯГ РОБОТИ
РОЗМІР СТОРІНКИ
ОРІЄНТАЦІЯ СТОРІНКИ
РОЗМІР ПОЛІВ
ДОПУСТИМИЙ ШРИФТ
РОЗМІР ШРИФТУ
   для основного тексту
   для табличного тексту,
   підпису рисунків тощо
МІЖРЯДКОВИЙ ІНТЕРВАЛ
ВИРІВНЮВАННЯ ТЕКСТУ
АБЗАЦНИЙ ВІДСТУП
НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК
АВТОПЕРЕНОСИ
АНОТАЦІЯ
КЛЮЧОВІ СЛОВА
ФОРМУЛИ
РИСУНКИ, ТАБЛИЦІ, СХЕМИ
ПОСИЛАННЯ ТА СПИСОК ВИКОРИСТНИХ ДЖЕРЕЛ
.doc або .docx
.pdf або .jpg або .png або .doc або .docx
від 2 до 25 сторінок
А4
книжкова
всі сторони - по 2,0 см.
Times New Roman
14 кеглів
12 кеглів
полуторний (1,5)
по ширині
1,0 см.
вимкнено
вимкнено
обов'язкова лише для робіт обсягом більше 4 сторінок
обов'язкові лише для робіт обсягом більше 4 сторінок
нумеруються; набираються лише за допомогою редактора формул
обов'язково згруповані та підписані з вказанням джерела; розміщуються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше або на наступній сторінці
посилання в тексті зазначається у квадратних дужках; список містить принаймні 2 джерела (за винятком випадків, коли робота 100% оригінальна) і оформлюється виключно у відповідності зі стандартом APA
Увага! УДК та інші структурні елементи, що не зазначені в вимогах, НЕ потрібні та не будуть надруковані в збірнику. Виділення напівжирним/курсивним шрифтом по тексту роботи допускається лише у випадках, коли це необхідно для авторського структурування роботи (наприклад: вступ, методи дослідженя тощо). Всі інші виділення по тексту можуть бути видалені редакцією.
Роботи, що оформлені не за вимогами конференції, або роботи, список джерел яких оформлено не за стандартом APA, однозначно будуть повертатися на доопрацювання.

КАЛЬКУЛЯТОР
ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:
Калькулятор працює за наступними тарифами:
тези (від 2 до 4 сторінок): 500 грн.
стаття (від 5 до 10 сторінок): 600 грн.
стаття (від 11 сторінок і більше): 700 грн.
Електронний збірник (PDF): включено у вартість
Електронна довідка:
включено у вартість
Присвоєння роботі DOI:
включено у вартість
Індексація роботи в ICI World of Papers, Google Scholar, ORCID, CrossRef, OUCI та ResearchGate:
включено у вартість
Електронний сертифікат участі (з серією, номером та 2 печатками) кожному автору: включено у вартість

Друкований(і) сертифікат(и) кожному автору:
+200 гривень
Комплект: 1 друкований збірник та друкований(і) сертифікат(и) кожному автору:
+500 гривень
Доставка за межі України: +750 гривень

РЕКВІЗИТИ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ:
Оплата може бути здійснена будь-яким зручним для Вас способом: у касі банку, через термінал, за допомогою електронних систем грошових переказів («Приват24», «LiqPay», «Portmone», «iPay» та інших) тощо.
Не рекомендується використовувати для оплати  грошові перекази через поштовий сервіс «УкрПошта»: можливе ускладнення з їх відстеженням.
При оплаті не забудьте вказати призначення платежу: за публікацію матеріалів від *Прізвище І.Б.*.
Оплачуючи онлайн на нашому сайті, Ви користуєтесь вже готовою формою та не сплачуєте комісію за платіж.
Після підтвердження оплати система запитає Вашу електронну адресу для надсилання квитанції. В виписці по карті відображатиметься сума та ID платежу.
ПЕРЕГЛЯНУТИ РЕКВІЗИТИ
ОПЛАТИТИ ОНЛАЙН
При заповненні анкети, Вам знадобиться електронна квитанція | відсканований (сфотографований) чек. Якщо обраний Вами сервіс не видає квитанції, Ви можете прикріпити Screenshot після здійснення оплати, де буде видно ID платежу та|або призначення платежу з Вашим ПІБ.
Якщо Ви плануєте подати декілька доповідей, Ви можете здійснити оплату одним платежем.
На конференцію можна надіслати не більше 5 доповідей, та не більше 3 доповідей в одну секцію!

АНКЕТА НА УЧАСТЬ
У I МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ:
«Scientific vector of various sphere’ development: reality and future trends»
(14 квітня 2023 рік - Вінниця, UKR - Відень, AUT)
* Будь ласка, при заповненні анкети керуйтесь підказками, що з'являються при наведенні на відповідне поле. Зазначайте дані у тому ж форматі, що й у прикладі.

Уважно перевіряйте вписану інформацію! 
Неправильно заповнені поля можуть стати причиною помилок в сертифікатах чи збірнику. Відповідальність за коректне заповнення анкети покладається на контактну | відповідальну особу.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНТАКТНУ | ВІДПОВІДАЛЬНУ ОСОБУ
ДЕТАЛІ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Кількість друкованих екземплярів збірника:
ВКАЖІТЬ ІНФОРМАЦІЮ, ЯКУ БУДЕ ЗАЗНАЧЕНО В СЕРТИФІКАТІ УЧАСНИКА


ДОСТАВИТИ ДРУКОВАНІ ЕКЗЕМПЛЯРИ СЕРТИФІКАТУ(ІВ)

ІНФОРМАЦІЯ ПО ДОСТАВЦІ:
«УкрПошта» - Стандарт
з трек-номером (у відділення)
від 3 до 6 днів
«Нова Пошта»
з трек-номером (у відділення)
від 2 до 4 днів
Доставка за межі України
з трек-номером
від 10 до 25  днів

Завантажте квитанцію про оплату: *

Завантажте матеріали: *
Робота оформлена згідно вимог (АРА!) *
Якщо не вдається надіслати анкету, перевірте, будь ласка, чи Ви заповнили всі обов'язкові поля (*) та прикріпили матеріали у необхідних форматах.
На сайті встановлено протокол захищеного з'єднання SSL, що забезпечує повний захист персональної інформації, вказаної в анкеті.
При подачі анкети на участь у конференції, відповідальна особа, що представляє інтереси автор(-ів) поданої для публікації наукової роботи, зберігає за ними всі авторські права, одночасно надаючи організаційному комітету конференції право розміщувати для безоплатного публічного доступу подану наукову роботу на офіційному веб-сайті ukrlogos.in.ua та на платформі Open Journal System, а також право першої публікації, що дозволяє в майбутньому поширювати даний матеріал лише із обов'язковим зазначенням авторства та первинної публікації в збірнику з матеріалами конференції.

Не отримав(ла) відповідь з результатами рецензування, що роботи?

Якщо після подачі анкети на участь у конференції пройшло більше робочих 6 годин, а відповідь з результатами рецензування так і не надійшла на Вашу контактну електронну адресу, будь ласка, перш за все, спробуйте скористатись пошуковою стрічкою у Вас на пошті за запитом ukrlogos.in.ua або перевірити папки «Реклама», «Промоакції» та «СПАМ». Якщо лист потрапив до однієї з цих папок, позначте його як нешкідливий, тоді всі наступні повідомлення будуть надходити безперешкодно. Якщо листа на пошті не знайдено, обов'язково зв'яжіться з організаційним комітетом до завершення терміну прийому робіт будь-яким зручним способом, наприклад надіславши лист на електронну адресу info@ukrlogos.in.ua або зателефонувавши за номерами +38 (098) 194 83 80 | +38 (098) 195 67 55.

Чи можливо, що роботу не приймуть до публікації, коли внесок вже сплачено?

Після відправки анкети на участь у конференції, прикріплена робота направляється на огляд редактору. У випадку, якщо у редактора виникнуть зауваження, всі вони детально будуть викладені автору із обов'язкими деталізованими інструкціями по внесенню необхідних корективів. Лист із результатами рецензування міститиме посилання на онлайн-форму скасування участі на випадок, якщо автор не бажатиме вносити запропонованих корективів. Після заповнення форми участь скасовується, а вся сума сплаченого організаційного внеску повертається протягом кількох годин.

Чи можна отримати сертифікат учасника ще до проведення конференції?

Сертифікат учасника є офіційним документом, завіреним підписом та печаткою, що засвідчує участь у конференції. Сертифікат не може бути виписаний та виданий раніше дати проведення конференції. Усім учасникам надсилається електронний лист про прийняття матеріалів до публікації з офіційної корпоративної електронної адреси (@ukrlogos.in.ua). Ви можете роздрукувати це підтвердження для пред'явлення його науковому керівнику чи в інших цілях. Для учасників, що з обґрунтованих причин потребують підтвердження про участь на фірмовому бланку для наукових чи навчальних установ надається можливість безкоштовно замовити офіційне підтвердження.

Що таке офіційне підтвердження і як його отримати?

Офіційне підтвердження - це документ, завірений цифровим підписом та електронною печаткою для підтвердження достовірності публікації у період до проведення конференції (наприклад, при захисті дипломної/дисертаційної роботи, участі у конкурсі наукових робіт тощо). Видається учаснику, робота якого пройшла рецензування та прийнята до публікації безкоштовно за вмотивованим запитом протягом доби. Запит з обґрунтуванням можна направити на електронну адресу info@ukrlogos.in.ua. Зверніть увагу, що офіційне підтвердження завірене цифровим підписом та печаткою організації є її юридичним зобов'язанням. Тому, після отримання документа учаснику для скасування участі (якщо таке знадобиться) потрібно буде надати такий самий юридично вагомий документ, наприклад, відмову підписану реальним підписом або ЕЦП. Примітка: офіційне підтвердження (оскільки воно дійсне лише до моменту проведення конференції) не видається менш ніж за 3 дні до передбачуваного заходу.

Що робити, якщо після подачі анкети помітив(ла) помилку в роботі?

У випадку виявлення помилки в роботі, будь ласка, зв'яжіться з організаційним комітетом за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua та надішліть документ з внесеними правками: файли будуть замінені. Всі правки приймаються та розглядаються до завершення терміну прийому робіт на конференцію.

Що робити, якщо помітив(ла) помилку в роботі вже після її публікації?

Після публікації на сайті електронної версії збірника з матеріалами конференції авторам надається 36 годин на виявлення помилок верстки та авторських помилок. Повідомити про них можна написавши на електронну адресу info@ukrlogos.in.ua. Помилки верстки - це серйозні недоліки, допущені верстальником (наприклад, зміщені таблиці чи малюнки, некоректно відображено формули, зникла частина тексту тощо). Авторські помилки - це помилки, що були наявні в роботі, яку автор надіслав при подачі анкети на участь. Організаційний комітет виправляє всі помилки верстки та авторські помилки, які можуть вплинути на зарахування публікації (помилка в назві роботи, неправильно вказано науковий ступінь чи назву ЗВО, одрук в ПІБ тощо), повідомлення про які надійшло протягом відведеного часу. Значні ж авторські корективи (зміна численних даних в формулах / розрахунках, переписування абзаців, додавання або видалення речень, перероблення таблиць, коригування списку джерел тощо) після фактичної публікації не допускаються та не виправляються. Вважається, що при заповненні анкети автор висилає готовий, а не чорновий варіант наукової роботи.

Що робити, якщо помітив(ла) помилку в сертифікаті?

Інформація для сертифікатів береться безпосередньо з анкети, яку заповняє контактна | відповідальна особа. Будь ласка, якщо Ви помітили помилку в сертифікаті, обов'язково повідомте про неї на адресу організаційного комітету info@ukrlogos.in.ua. У випадку, якщо помилку допущено з вини редакції - сертифікат буде замінено безкоштовно. Якщо ж помилка виникла у зв'язку з некоректним заповненням анкети відповідальною особою (наприклад, допущено помилку в ПІБ), додатковий сертифікат може бути виготовлено лише після його додаткового замовлення та оплати. Уважно перевіряйте поля анкети, перед її надсиланням. Якщо в анкеті не буде вписано ПІБ в поле для сертифікату, тоді його не зможуть виготовити.

Чи можна відкликати роботу, після її прийняття до публікації?

Автор(и) може з будь-яких особистих причин відкликати роботу та скасувати необхідність її публікації з повним відшкодуванням сплаченого внеску в будь-який час з моменту її прийняття до публікації і до завершення терміну прийому робіт. Для скасування публікації скористайтесь посиланням на онлайн-форму скасування участі, яке міститься в листі з результатами рецензування. Після заповнення форми участь буде скасовано, а вся сума сплаченого організаційного внеску буде повернута протягом кількох годин. Відкликати роботу після завершення прийому робіт або після публікації роботи на сайті неможливо. У випадку необхідності, автор може закрити публічний доступ до своєї статті, звернувшись за електронною адресою редакції: info@ukrlogos.in.ua. У випадку публікації роботи та закриття автором публічного доступу до неї, сплачений організаційний внесок не повертається.

Чи можна буде замовити друковані екземпляри збірника та сертифіката учасника конференції пізніше?

Учасники в будь-який момент можуть замовити сертифікат, як в електронному, так і в друкованому вигляді. Його вартість при цьому залишається незмінною. Друковані ж примірники збірників друкуються у визначеній кількості і в архіві не завжди залишаються зайві екземпляри необхідного тому. Їх наявність необхідно додатково уточнювати. У випадку необхідності замовлення додаткових примірників чи сертифікатів, звертайтеся за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua.

Чи можна опублікувати роботу, яка вже була опублікована в іншому виданні, якщо автор - одна й та сама людина?

Згідно пункту 3.4 Етичного кодексу ученого України, схваленого Постановою загальних зборів НАН України від 15.04.2009 «Учений  не повинен повторювати свої наукові публікації з метою  підвищення  їх  кількості.  Якщо  для  пропаганди  наукових досягнень  доцільна  публікація  однієї  і  тієї ж роботи в різних журналах, редактори останніх повинні бути поінформовані про  факт публікації в інших виданнях». Таким чином, автор наукової роботи має повне право публікувати її повторно, однак лише із обов'язковим посиланням на першоджерело та здійснення самоцитування (у випадку внесення суттєвих змін до роботи) або із позначкою [репринт] (для повної копії).

Як можна оплатити участь та публікацію з-за кордону?

Учасники з-за кордону можуть скористатися формою онлайн-оплати, доступною на сайті та переказати кошти без сплати будь-якої комісії або купівлі валюти. Для цього необхідно обрати спосіб оплати MasterPass або Visa Checkout в залежності від типу кредитної карти платника. Детальну інструкцію викладено на сайті в розділі новин: «Як здійснити оплату з-за кордону?». Також, можна скористатися сервісами міжнародних грошових переказів MoneyGram або Western Union. Доступна оплата на рахунок PayPal. Для отримання додаткових реквізитів зв'яжіться з організаційним комітетом за електронною адресою: info@ukrlogos.in.ua

Чи можлива оплата участі та публікації від імені юридичної особи?

Можлива. Якщо участь та публікацію оплачує організація, організаційний комітет підготує все необхідні документи: рахунок-фактуру, акт наданих послуг та видаткову накладну на друковані примірники.
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
НАШІ КОНТАКТИ:
© 2015-2023 Європейська наукова платформа | Всі права захищено | CC BY 4.0