© 2015-2019 ГО «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено  | CC BY 4.0
Бойко Світлана Василівна
КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ
Науковий ступінь:
Кандидат економічних наук (08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит),
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013.

Вчене звання:
Доцент

Посада та місце роботи:
Доцент кафедри фінансів,
Національний університет харчових технологій; м. Київ, Україна.

Ім'я іншою мовою:

Boiko Svitlana (англійська)
Boyko Svitlana (англійська)

Інша інформація:
Автор більше 60 публікації наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 21 статтей у фахових виданнях; автор 3 видань з грифом МОН України.
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=nvtt8ikAAAAJ&hl=uk

ORCID ID: 0000-0002-1333-0397
Scopus Author ID: 57192835168
Web of Science ResearcherID: E-2711-2019