ЗАВАНТАЖИТИ
PDF
«ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки» : науковий журнал / за заг. ред. М. А. Голденблат. Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа», 2019. № 2. с. 130.

РОЗДІЛ
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОЛОГІЯ
РОЗДІЛ
МЕДИЧНІ НАУКИ
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ І РЕЗУЛЬТАТИ КОНСУЛЬТУВАННЯ ВАГІТНИХ, ЯКІ ПРИЙШЛИ НА АБОРТ
MEDICAL-SOCIAL PORTRAIT AND RESULTS OF CONSULTATION OF MERCHANTS, WHICH ADDRESSED AT ABORTION
Іванова А.Д., Боєчко Д.І.
РОЗДІЛ
АРХІТЕКТУРА ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
ВРАХУВАННЯ ЕРГОНОМІЧНИХ ВИМОГ У ФОРМУВАННІ УНІВЕРСАЛЬНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНИХ ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ
TAKING INTO ACCOUNT ERGONOMIC REQUIREMENTS IN SHAPING THE UNIVERSAL SPACE OF MODERN OFFICE SPACE
Іванова О.В.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН МЕБЕЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (3D-ПРИНТЕРНАЯ ПЕЧАТЬ)
INCLUSIVE DESIGN OF FURNITURE USING ADDITIVE TECHNOLOGIES (3D PRINTER PRINTING)
Альников Е.Н.

ТЕОРЕТИЧНО-НАУКОВІ ПОЛОЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО РИСУНКА У ПРАЦЯХ М. ЛІ
THEORETICAL AND SCIENTIFIC PROVISIONS OF THE ACADEMIC DRAWING IN THE WORKS OF M. LI
Крюкова Г.О. , Мостовщикова Д.О.

ФОНТАНИ - СПЕЦИФІЧНІ СПОРУДИ, ЩО ФОРМУЮТЬ МІКРОКЛІМАТ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
ANSWERS ARE SPECIFICALLY CONTAINING THE MICROCLIMATE OF THE CITY ENVIRONMENT
Церковна О.Г.
РОЗДІЛ
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
БІОГРАФІСТИКА У ВИВЧЕННІ І РОЗВИТКУ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
BIOGRAPHY IN THE STUDY AND DEVELOPMENT OF THE MAIN COMPONENT OF GENERAL PEDAGOGY
Розман І.І.

КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
CREATIVITY AS THE BASIS OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL ACTIVITY IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING OF ENGINEERS-TEACHERS
Бобрикова Ю.С.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
THE THEORETICAL ASPECTS OF TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Авраменко К.Б.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
THE THEORETICAL ASPECTS OF TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS
Сарновська Н.І.
РОЗДІЛ
ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ТА МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В СТУДЕНТСЬКОМУ ТОВАРИСТВІ
FORMATION OF TOLERANCE AND INTERETHNIC COOPERATION IN STUDENT SOCIETY
Шевлюкова Т.П., Чабанова Н.Б., Боєчко Д.І.
РОЗДІЛ
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
COORDINACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS JURÍDICAS EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA
COORDINATION LEGAL TECHNOLOGIES IN THE CONSTITUTIONAL LAW OF SPAIN
Maksurov A.А.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ІСНУВАННЯ ЦІЛІСНОГО ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» В КОНТЕКСТІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
PERFORMANCE OF THE EXISTENCE OF THE GENERAL CONCEPT OF «INFORMATION SECURITY» IN THE CONTEXT OF APPLICATION AT LAW
Коковін О.О.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ПРОЦЕС ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES AND THE PROCESS OF DECENTRALIZATION IN UKRAINE
Кривульський Д.С.
РОЗДІЛ
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І-ІІ Р.А.
ORGANIZATION AND METHODS OF TEACHING COMPUTER SCIENCE AT THE EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE I-II LEVELS OF ACCREDITATION
Яхно Л.С., Гиренко Ю.В.
РОЗДІЛ
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ СИСТЕМИ РЕІМБУРСАЦІЇ ВАРТОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗА КОРДОНОМ
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC STATE OF THE REIMBURSATION SYSTEM OF THE VALUE OF MEDICINAL PRODUCTS BY THE BORDER
Гетало О.В., Кратенко А.О.

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ САМОІНСПЕКЦІЇ (ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ) У ФАРМАЦЕВТИЧНІЇ ГАЛУЗІ
THE MAIN STAGES OF PLANNING AND IMPLEMENTATION OF SELF-INSPECTION (INTERNAL AUDIT) IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY
Гетало О.В., Явдощак П.Т.
РОЗДІЛ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
FATTY ACID COMPOSITION OF VEGETABLE OILS
Юрченко Е.Н., Канюка Е.Ю.

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВИРОБНИЦВА ТОМАТНИХ КЕТЧУПІВ
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF MANUFACTURER OF TOMATO KETCHUP
Стоянова О.В., Короленко В.О.

УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЯРОЇ В УМОВАХ ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ
YIELD AND QUALITY OF SOFT WHEAT VARIETIES IN THE CONDITIONS OF THE EXPERIMENTAL FIELD BELOTSERKIV NAU
Лозінська Т.П., Шевчук А.В.
РОЗДІЛ
ТЕХНІЧНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
РОЗВИТОК НАНОТЕХНОЛОГІЙ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ
DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGIES AND MANUFACTURE OF NANOMATERIALS IN UKRAINE
Кириленко Л.В.

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСУ УРОНАТНИХ ПОЛІСАХАРИДІВ В ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ГЛАЗУРЕЙ ДЛЯ ПЕЧИВА ГАЛЕТНОГО
THE USE OF COMPLEX URONATE POLYSACCHARIDES IN THE TECHNOLOGY OF FOOD GLAZES FOR BISCUIT
Кондратюк Н.В., Поливанов Є.А.

ІНДИКАТОРНІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
INDICATOR MEASURING INSTRUMENTS
Кириленко Л.В., Маслак-Гудима Н.П.

ІННОВАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГОТЕЛЮ ПО ТИПУ «ФЛОТЕЛЬ»
INNOVATION IN THE ORGANIZATION OF WORKING TO HOTEL BY TYPE «FLOTEL»
Кондратюк Н.В., Малецький М.В.

ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ М’ЯСО-РОСЛИННИХ КОНСЕРВІВ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
JUSTIFICATION OF THE MEAT AND CEREAL CANNED COMPOSITION FOR MILITARY PERSONNEL
Стеценко Н.О., Сімахіна Г.О., Гойко І.Ю.
РОЗДІЛ
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ОБСЯГИ ПРОДАЖУ
INFLUENCE OF MARKETING COMMUNICATIONS ON SALES VOLUMES
Гахраманова С.А.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
METHODOLOGICAL FEATURES OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS QUALITY EVALUATION
Безгубенко С.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА
FEATURES OF IMPLEMENTING AN EFFECTIVE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Кіндратів В.А.

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА СВІТУ
REGULATION OF THE ELECTRONIC MONEY MARKET: THE EXPERIENCE OF UKRAINE AND THE WORLD
Дерев’янко С.І.

РОЗВИТОК СТРАТЕГІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
DEVELOPMENT OF THE STRATEGY OF COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Віннік М.В.

СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТЕВА УКРАЇНА»
SALES STIMULATION OF INDUSTRIAL PRODUCTS ON THE EXAMPLE OF LLC «TEVA UKRAINE»
Ковалишин О.Я.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ - ВИРОБНИКІВ ПРЯДИВНОГО ЛЬОНАРСТВА
CURRENT STATUS AND ECONOMIC EFFICIENCY OF SPECIALIZED ENTERPRISES - MANUFACTURERS OF SPINNING FLAX
Чередніченко О.О., Чередніченко Є.С.
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
НАШІ КОНТАКТИ:
 
 
© 2015-2019 Громадська організація «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.