ВІТАЄМО!
Бажаєте опублікувати роботу в збірнику наукових праць ΛΌГOΣ?
ВСЕ ПРОСТО!
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ:
«INNOVATIVE APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF SCIENCE»
 
 
 
 
Місце проведення: Дублін, Ірландія
Дата проведення: 1 червня 2018 рік
Форма участі: дистанційна
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, польська, французька, італійська та іспанська.

 
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 25 травня (включно)
 
РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕРСІЇ:
1-2 червня
 
РОЗСИЛКА ДРУКОВАНИХ ЕКЗЕМПЛЯРІВ:
до 10 червня
Видавець:             Harbor Radar LP
Індекси:                   УДК, ББК, ISBN
Формат журналу:     А4.
Верстка тексту:         двоколонкова.
Обкладинка:            кольорова, м'яка на щільному крейдованому папері з ламінацією.
Рисунки:                  друкуються чорно-білими.
Вся інформація всередині представлена англійською мовою.
Повний бібліографічний опис журналу буде зареєстровано у «НЕБ Elibrary.ru» («РИНЦ»), «Google Академії» тощо.
Здійснюватиметься розсилка примірників до Книжкової палати та основних наукових бібліотек України, а також до більш ніж 30 провідних бібліотек та наукових центрів світу.
ЯК ВИГЛЯДАТИМЕ ЖУРНАЛ ЗОВНІ?
ЯК ВИГЛЯДАТИМЕ ЖУРНАЛ ВСЕРЕДИНІ?
ЯК ВИГЛЯДАТИМЕ СЕРТИФІКАТ?
У РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРАЦЮВАТИМУТЬ НАСТУПНІ СЕКЦІЇ:
НАТИСНІТЬ НА СЕКЦІЮ, ЩОБ ДІЗНАТИСЬ ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМАТИК
Економічні
науки
Сільськогосподарські
науки
Державне управління та екологія
Юридичні
науки
Політичні
науки
Технічні науки та інформаційні технології
Фізико-математичні
науки
Хімічні
науки
Біологічні
науки
Медичні
науки
Фармацевтичні
науки
Ветеринарні
науки
Психологічні та
соціологічні науки
Філософські
науки
Філологічні
науки
Педагогічні
науки
Соціальні комунікації
та культурологія
Архітектура та мистецтвознавство
Історичні
науки
Географічні
науки
Геологічні
науки
Антропологія та
археологія
Військові науки, національна безпека і спорт
ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ?
оформіть роботу згідно з вимогами
для спецвипуску
розрахуйте вартість публікації у спецвипуску
здійсніть
оплату будь яким зручним способом
заповніть електронну «Анкету Автора»
на сайті

ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СПЕЦВИПУСКУ:
ФОРМАТ МАТЕРІАЛІВ:
     для квитанції:

     для матеріалів:

.jpg; .png; .pdf; .doc; .docx

.doc; .docx
РОЗМІР СТОРІНКИ: А4
ОРІЄНТАЦІЯ СТОРІНКИ: книжкова
КІЛЬКІСТЬ СТОРІНОК: від 6 до 24 сторінок (включно)
РОЗМІР ПОЛІВ: всі сторони - по 2 см.
ДОПУСТИМИЙ ШРИФТ: Times New Roman
РОЗМІР ШРИФТУ:
     для основого тексту:

     для табличного тексту/
     підпису рисунків, схем,
     таблиць:

14 кеглів

12 кеглів
МІЖРЯДКОВИЙ ІНТЕРВАЛ: полуторний (1,5)
ВИРІВНЮВАННЯ ТЕКСТУ: по ширині
АБЗАЦНИЙ ВІДСТУП: 1 см.
НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК: відсутня
АВТОМАТИЧНА РОЗСТАНОВКА ПЕРЕНОСІВ: включена
АНОТАЦІЯ ТА КЛЮЧОВІ СЛОВА: необхідні
ФОРМУЛИ: набираються до допомогою редактора формул
РИСУНКИ, ТАБЛИЦІ ТА СХЕМИ: розміщуються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше, або на наступній сторінці, обов'язково підписуються
ПОСИЛАННЯ НА ДЖЕРЕЛА (НЕ МЕНШЕ ДВОХ):
     для посилання на
     друковані джерела:
     для посилання на
     електронні джерела:

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ВАК!


[1, c.101]

[1]


правильно оформити список джерел можна тут:
VAK.in.ua - перейти за посиланням
НАЗВА ПРИКРІПЛЕНИХ МАТЕРІАЛІВ:
     для квитанції:
     для матеріалів:

«Квитанція Прізвище І.П. (першого автора)»
«Матеріали Прізвище І.П. (першого автора)»
Стаття повинна містити наступні структурні елементи:
Індекс УДК. Визначити УДК самостійно можна тут: udcsummary.info - перейти за посиланням.
Назва статті (мовою написання статті).
ПІБ автора (-ів), їх місце роботи | навчання, вчений ступінь та звання, країна (мовою написання статті).
Анотація (не менше 3 речень) (мовою написання статті).
Ключові слова (не менше 5 слів) (мовою написання статті).
Текст статті українською, російською, англійською, німецькою, польською, французькою, італійською або іспанською мовами із наступними необхідними елементами (з виділенням по тексту статті):
■  Постановка проблеми. Автори коротко знайомлять читача з темою дослідження, сучасним станом наукових знань у галузі, стисло характризують проблему та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
■  Аналіз досліджень та публікацій.
В цій частині статті автори наводить та коротко характеризують роботи, у яких започатковано розв'язання обраної проблеми, та роботи, на які спираються у свому дослідженні; виділяють невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується стаття.
■  Мета статті. Автори визначають корисність власної статті; мета випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень, тобто вказує на ті «білі плями» у загальній проблемі, які мають намір ліквідувати автори у своїй роботі.
■  Виклад основного матеріалу. У цьому розділі автори виділяють головне у матеріалах дослідження, згадують методи, підходи, моделі та інструменти, що використовували для розв’язку поставленої задачі, викладають матеріали досліджень з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
■  Висновки. Автори наводять висновки з власного дослідження і стисло подають перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку.
Список використаних джерел (не менше 2 джерел). Правильно оформити можна тут: VAK.in.ua - перейти за посиланням.
Назва статті та ПІБ автора (-ів), їх місце роботи | навчання, країна (англійськю мовою).
Анотація та ключові слова (англійськю мовою).
Натисніть, щоб дізнатися:КАЛЬКУЛЯТОР
ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ
ЗА УЧАСТЬ У СПЕЦВИПУСКУ:

РЕКВІЗИТИ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ:
Оплата здійсюється будь-яким зручним для Вас способом:
у касі банку:
через термінал;
за допомогою електронних системи грошових переказів («Приват24», «LiqPay», «Portmone», «iPay» тощо).
Оплачуючи онлайн на нашому сайті, Ви користуєтесь вже готовою формою та вказуєте лише власні реквізити.
Оплачуючи, не забудьте вказати призначення платежу: «За публікацію матеріалів від *Прізвище І.П.*».
При заповненні «Анкети Автора», Вам знадобиться електронна квитанцію | відсканований (сфотографований) чек. Якщо обраний Вами сервіс не видає квитанції, Ви можете прикріпити Screenshot після здійснення оплати, де буде видно ID платежу та|або призначення платежу з Вашим ПІБ.
Якщо Ви плануєте подати на конференцію декілька статей, Ви можете здійснити оплату одним платежем.
На конференцію можна надіслати не більше 5 робіт, та не більше 3 робіт в одну секцію!
                                     ПЕРЕГЛЯНУТИ РЕКВІЗИТИ
                   ОПЛАТИТИ ОНЛАЙН         

ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:

 
 
 
 
© 2015-2018 Громадська організація «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено
АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
вул.Зодчих 18/81, м.Вінниця
Вінницька область, Україна; 21037
Бажаєте опублікувати роботу в збірнику наукових праць ΛΌГOΣ?
ВІТАЄМО!
ВСЕ ПРОСТО!
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ:
«INNOVATIVE APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF SCIENCE»
 
 
 
 
Місце проведення:
Дублін, Ірландія
Дата проведення:
1 червня 2018 рік
Форма участі:
дистанційна
Офіційні мови конференції:
українська, російська, англійська, німецька, польська, французька, італійська та іспанська.

 
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 25 травня (включно)
 
РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕРСІЇ:
1-2 червня
 
РОЗСИЛКА ДРУКОВАНИХ ЕКЗЕМПЛЯРІВ:
до 10 червня
Видавець:             Harbor Radar LP
Індекси:  УДК, ББК, ISBN
Формат журналу: А4.
Верстка тексту: двоколонкова.
Обкладинка: кольорова, м'яка на щільному крейдованому папері з ламінацією.
Рисунки:  друкуються чорно-білими.
Вся інформація всередині представлена англійською мовою.
Повний бібліографічний опис журналу буде зареєстровано у «НЕБ Elibrary.ru» («РИНЦ»), «Google Академії» тощо.
Здійснюватиметься розсилка примірників до Книжкової палати та основних наукових бібліотек України, а також до більш ніж 30 провідних бібліотек та наукових центрів світу.
ЯК ВИГЛЯДАЄ ЖУРНАЛ ЗОВНІ?

ЯК ВИГЛЯДАЄ ЖУРНАЛ ВСЕРЕДИНІ?

ЯК ВИГЛЯДАЄ СЕРТИФІКАТ?

У РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРАЦЮВАТИМУТЬ НАСТУПНІ СЕКЦІЇ:
Економічні науки
Сільськогосподарські науки
Державне управління та екологія
Юридичні науки
Політичні науки
Технічні науки та інформаційні технології
Фізико-математичні науки
Хімічні науки
Біологічні науки
Медичні науки
Фармацевтичні науки
Ветеринарні науки
Психологічні та соціологічні науки
Філософські науки
Філологічні науки
Педагогічні науки
Соціальні комунікації та культурологія
Архітектура та мистецтвознавство
Історичні науки
Географічні науки
Геологічні науки
Антропологія та археологія
Військові науки, національна безпека та спорт

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ?
оформіть роботу згідно з вимогами
розрахуйте вартість публікації
здійсніть оплату
заповніть «Анкету Автора» на сайті

ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Стаття повинна містити наступні структурні елементи:
Індекс УДК. Визначити УДК самостійно можна тут: udcsummary.info - перейти за посиланням.
Назва статті (мовою написання статті).
ПІБ автора (-ів), їх місце роботи | навчання, вчений ступінь та звання, країна (мовою написання статті).
Анотація (не менше 3 речень) (мовою написання статті).
Ключові слова (не менше 5 слів) (мовою написання статті).
Текст статті українською, російською, англійською, німецькою, польською, французькою, італійською або іспанською мовами із наступними необхідними елементами (з виділенням по тексту статті):
■  Постановка проблеми. Автори коротко знайомлять читача з темою дослідження, сучасним станом наукових знань у галузі, стисло характризують проблему та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
■  Аналіз досліджень та публікацій.
В цій частині статті автори наводить та коротко характеризують роботи, у яких започатковано розв'язання обраної проблеми, та роботи, на які спираються у свому дослідженні; виділяють невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується стаття.
■  Мета статті. Автори визначають корисність власної статті; мета випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень, тобто вказує на ті «білі плями» у загальній проблемі, які мають намір ліквідувати автори у своїй роботі.
■  Виклад основного матеріалу. У цьому розділі автори виділяють головне у матеріалах дослідження, згадують методи, підходи, моделі та інструменти, що використовували для розв’язку поставленої задачі, викладають матеріали досліджень з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
■  Висновки. Автори наводять висновки з власного дослідження і стисло подають перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку.
Список використаних джерел (не менше 2 джерел). Правильно оформити можна тут: VAK.in.ua - перейти за посиланням.
Назва статті та ПІБ автора (-ів), їх місце роботи | навчання, країна (англійськю мовою).
Анотація та ключові слова (англійськю мовою).
Натисніть, щоб дізнатися:

КАЛЬКУЛЯТОР
ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:
РЕКВІЗИТИ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ:
Оплата здійсюється будь-яким зручним для Вас способом:
у касі банку:
через термінал;
за допомогою електронних системи грошових переказів («Приват24», «LiqPay», «Portmone», «iPay» тощо).
Оплачуючи, не забудьте вказати призначення платежу: «За публікацію матеріалів від *Прізвище І.П.*».
При заповненні «Анкети Автора», Вам знадобиться електронна квитанцію | відсканований (сфотографований) чек. Якщо обраний Вами сервіс не видає квитанції, Ви можете прикріпити Screenshot після здійснення оплати, де буде видно ID платежу та|або призначення платежу з Вашим ПІБ.
Якщо Ви плануєте подати на конференцію декілька статей, Ви можете здійснити оплату одним платежем.
На конференцію можна надіслати не більше 5 робіт, та не більше 3 робіт в одну секцію!
ПЕРЕГЛЯНУТИ РЕКВІЗИТИ

ОПЛАТИТИ ОНЛАЙН
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:

НАШІ КОНТАКТИ:
 
 
 
 
© 2015-2018 Громадська організація «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено