>
СПЕЦВИПУСК
«Scientific Development and Achievements»
«Наукові розробки та досягнення»

1 грудня 2017 рік

У РАМКАХ СПЕЦВИПУСКУ ПРАЦЮВАТИМУТЬ ТАКІ СЕКЦІЇ:
Дата проведення конференції:                1 грудня 2017 рік.
  Прийом матеріалів:                                              до 25 листопада (включно).
   Дата розміщення електронної версії:                   1-2 грудня.
   Дата розсилання друкованих збірників:               до 10 грудня.
Офіційні мови конференції:                             українська, російська, англійська,
                                                                           німецька, польська, французька,
                                                                           італійська та іспанська.
Видавець:                                     HARBOR RADAR LP,
                                                                          м.Сент-Ендрюс, Шотландія.
Адреса видавця:                                              Suite 4032 15 Bell Street, St Andrews,
                                                                          Fife, Scotland, KY16 9UR.
Завантажити 👉 інформаційний лист
Філологічні науки
Економічні науки
Юридичні науки
Сільсько-господарські науки
Державне управління та екологія
Політичні науки
Технічні науки та інформаційні технології
Фізико-математичні науки
Хімічні науки
Біологічні науки
Медичні науки
Фармацевтичні науки
Ветеринарні науки
Психологічні та соціологічні науки
Філософські науки
Педагогічні науки
Соціальні комунікації та культурологія
Архітектура та мистецтво-знавство
Історичні науки
Географічні науки
Геологічні науки
Антропологія та археологія
Військові науки, національна безпека та спорт
🗨
🗨


🗨

🗨
ОБКЛАДИНКА
ВСЕРЕДИНІ
+38 098 1948380
+38 063 6241556
questions@ukrlogos.in.ua
© 2015-2017 ГО «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено
Індекси:                  УДК, ББК, ISBN

Формат журналу:    А4.
Верстка тексту:      двоколонкова.
Обкладинка:          кольорова, м'яка на щільному крейдованому папері з ламінацією.
Рисунки:                друкуються чорно-білими.

Вся інформація всередині представлена англійською мовою.


Повний бібліографічний опис всіх статей журналу буде зареєстровано у НЕБ Elibrary.ru (РИНЦ), Google Академії тощо. Здійснюватиметься розсилка примірників до Книжкової палати та основних наукових бібліотек України, а також до більш ніж 30 провідних бібліотек та наукових центрів світу.

Електронна версія буде опублікована на сайті.
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ:
Стаття повинна містити наступні структурні елементи:
Індекс УДК. Визначити УДК самостійно можна 👉 ТУТ.
Назва статті (мовою написання статті).
ПІБ автора (-ів), їх місце роботи | навчання, вчений ступінь та звання, країна (мовою написання статті).
Анотація (не менше 3 речень) (мовою написання статті).
Ключові слова (не менше 5 слів) (мовою написання статті).
Текст статті українською, російською, англійською, німецькою, польською, французькою, італійською або іспанською мовами із наступними необхідними елементами (з виділенням по тексту статті):
Постановка проблеми.  Автори коротко знайомлять читача з темою дослідження, сучасним станом наукових знань у галузі, стисло характризують проблему та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз досліджень та публікацій. В цій частині статті автори наводить та коротко характеризують роботи, у яких започатковано розв'язання обраної проблеми, та роботи, на які спираються у свому дослідженні; виділяють невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується стаття. 
Мета статті. Автори визначають корисність власної статті; мета випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень, тобто вказує на ті «білі плями» у загальній проблемі, які мають намір ліквідувати автори у своїй роботі.
Виклад основного матеріалу. У цьому розділі автори виділяють головне у матеріалах дослідження, згадують методи, підходи, моделі та інструменти, що використовували для розв’язку поставленої задачі, викладають матеріали досліджень з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки. Автори наводять висновки з власного дослідження і стисло подають перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку.
Список використаних джерел (не менше 2 джерел).
Назва статті та ПІБ автора (-ів), їх місце роботи | навчання, країна (англійськю мовою).
Анотація та ключові слова (англійськю мовою).
Формат матеріалів:
       для квитанції:

       для статті:

.jpg; .png; .pdf; .doc; .docx

.doc; .docx
Розмір та орієнтація сторінки: A4, книжкова
Кількість сторінок: від 6 до 24 сторінок (включно)
Розмір полів: всі сторони - по 2 см.
Допустимий шрифт: Times New Roman
Розмір шрифту
        для основного тексту:
       
        для табличного тексту, підпису
        рисунків/схем/таблиць:

14 кеглів


12 кеглів
Міжрядковий інтервал: полуторний (1,5)
Вирівнювання тексту: по ширині
Абзацний відступ: 1 см.
Нумерація сторінок: не ведеться
Автоматична розстановка переносів: включена
Рисунки, таблиці та схеми: розміщуються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше, або на наступній сторінці
Формули: набираються за допомогою редактора формул
Посилання на джерела (не менше 2):
      для посилання на друковані джерела:
      
      для посилання на електронні джерела:

Список використаних джерел оформлюється
відповідно до вимог ВАК!
     

  [1, c. 101]

[1]


правильно оформити джерела Ви
можете 👉 ТУТ.
Назва прикріплених матеріалів:
      для квитанції:

       для статті: 


Квитанція_Прізвище Ім’я По батькові (першого автора)

Стаття_Прізвище Ім’я По батькові
(першого автора)
ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ:
* Різниця цін для учасників з України та зарубіжних учасників обумовлена лише вартістю доставки.
** Розрахувати вартість у своїй валюті можна скориставшись КОНВЕРТЕРОМ ВАЛЮТ.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:
    Оплата здійснюється в будь-який зручний для Вас спосіб (у касі банку, через термінал, за допомогою електронних систем грошових переказів тощо).
  Оплачуючи онлайн на нашому сайті, Ви користуєтесь вже готовою формою та вказуєте лише власні реквізити.
   При оплаті у касі, через термінал, «Приват24» та інші системи грошових переказів, не забудьте вказати призначення платежу 👉 «За публікацію у спецвипуску *Прізвище І.П.*».
Завантажити реквізити
Оплатити онлайн
   Якщо Ви плануєте подати декілька робіт, Ви можете здійснити оплату одним платежем. Можна надіслати не більше 5 (п'яти) статтей, та не більше 3 (трьох) у одну секцію.
НАДІСЛАТИ МАТЕРІАЛИ:
Прикріпіть квитанцію про оплату    (.jpg; .png; .pdf; .doc; .docx)
Прикріпіть матеріали   
(.doc; .docx)
Матеріали будуть перевірені протягом 5-10 годин.
АНКЕТА АВТОРА
у міжнародному форматі +38 000 0000000
+7 000 0000000
у форматі: «Вулиця буд.№, Відділення №, Місто/СМТ/Село, Район, Область»
Вкажіть необхідну кількість друкованих журналів:
«вул. Зодчих, буд.16, Відділення №6, м.Вінниця, Вінницька область» 
Вкажіть необхідну кількість сертифікатів:
у форматі: «Вулиця буд.№, кв.№, Місто/СМТ/Село, Район, Область»
«вул. Соборна, буд.8, кв.47, смт.Крижопіль, Крижопільський район, Вінницька область» 
Наступне поле заповняється за умови замовлення друкованого журнала | сертифіката
НА УЧАСТЬ У СПЕЦВИПУСКУ
Всі особисті дані є нерозголошуваними!
Формат матеріалів:
       для квитанції:

       для статті:

.jpg; .png; .pdf; .doc; .docx

.doc; .docx
Розмір та орієнтація сторінки: A4, книжкова
Кількість сторінок: від 6 до 24 сторінок (включно)
Розмір полів: всі сторони - по 2 см.
Допустимий шрифт: Times New Roman 14, інтервал 1,5
Абзацний відступ: 1 см.
Автоматична розстановка переносів: включена
Формули: набираються за допомогою редактора формул
Посилання на джерела (не менше 2):
      для посилання на друковані джерела:
      
      для посилання на електронні джерела:

Список використаних джерел оформлюється
відповідно до вимог ВАК!
     

  [1, c. 101]

[1]


правильно оформити джерела Ви
можете 👉 ТУТ.