ЗАВАНТАЖИТИ
PDF
Наукова думка інформаційного століття [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19 червня 2017 року у м. Дніпро / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». - Одеса: Друкарня «Друкарик»., 2017. - Т.6. - с. 150.

СЕКЦІЯ 13
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
АКТУАЛЬНІСТЬ E-LEARNING У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Бажміна Е.А.

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА ТРАНСПОРТНОГО ПРОФІЛЮ
Іванова А.В.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСІЛДЖЕННЯХ
Круглик В.С.

ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Ящук О.В.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ШКОЛИ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Стрільчук В.І.

З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА ПОЛТАВЩИНІ
Москаленко О.М.

МОТИВАЦІЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Цибульська С.М.

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ С. РУСОВОЇ
Данилейчук І.М.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З КРЕОЛІЗОВАНИМИ ТЕКСТАМИ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ КОМІКСІВ ТА КАРИКАТУР)
Коломієць Д.В.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПІД ЧАС РОБОТИ ІЗ СТАРШИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ ПО ФОРМУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНЬ
Суховієнко Н.А.

РЕФЛЕКСИВНА СТАДІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА
Балалаєва О.Ю.

РІВНЕВИЙ ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІН ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦИКЛУ
Царева О.С.

СТАНОВЛЕННЯ МОДЕЛІ БРИТАНСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ БРИТАНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
Луньо Н.

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Ефименко Г.П.

ХАРАКТЕРИСТИКИ І МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ У ХМАРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Воронкін О.С.
СЕКЦІЯ 14
ХІМІЧНІ НАУКИ
СЕКЦІЯ 15
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТЕНИЙ -ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА ПЕРВОЦВЕТ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Научно-исследовательская группа: Белик Г.В., Семенив Д.В., Куценко Т.А., Столетов Ю.В., Уланова В.А.
СЕКЦІЯ 16
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
FRONT-END СЕГОДНЯ. КРУПНЫЕ ФРЕЙМВОРКИ
Бондаренко В.А.

SIMULATION OF THE IGBT-BJT STRUCTURE WITH NEGATIVE RESISTANCE
Karpenko V.V.

АЛГОРИТМИ ПОБУДОВИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ РОЗШИРЕНОГО МАТРИЧНОГО КРИПТОГРАФІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ
Стабецька Т.А., Бабенко В.Г.

АЛГОРИТМ ХЕНДОВЕРА В LTE
Грицко А.В.

АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ ІЗ РОЗВИТКОМ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ BOOSTED DECISION TREES
Басараб М.К.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ ДАКТИЛОСКОПІЧНОГО МЕТОДУ АУТЕНТИФІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Савич Ю.О., Пулик М.І.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВБУДОВУВАННЯ ЦИФРОВОГО ВОДЯНОГО ЗНАКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
Науково-дослідна група: Кулик С.В., Люта М.В., Розломій І.О.

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ WiMAX В МІСТІ ЧЕРКАСИ
Науково-дослідна група: Мордовець С.А., Люта М.В., Розломій І.О.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
Розбицький М.А., Яковенко А.В.

МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕДВІСНИКІВ АТАК НА ВІДМОВУ В ОБСЛУГОВУВАННІ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
Очеретний О.К.

ОГЛЯД АЛГОРИТМІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ БІОМЕДИЧНИХ ДАНИХ
Нестеренко М.С.

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З БАЗОЮ ДАНИХ В МОВІ ПРОГРАМУВАННЯ С# В СЕРЕДОВИЩІ MICROSOFT VISUAL STUDIO
Ібрагімова Л.А.

ОЦІНКА РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Слабунова І.В.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
Пискун Т.О.

ПЛАНУВАННЯ ЗАДАЧ ДЛЯ ГЕТЕРОГЕННИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ
Гутов В.В.

ПОВЫШЕНИЕ ЧИСТОТЫ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ СТАЛИ ШХ15СГШ ПО НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ВКЛЮЧЕНИЯМ
Гонтаренко В.И.

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
Смашнюк О.В.

ПРОБЛЕМИ ВРАЗЛИВОСТЕЙ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ І МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ
Пархоменко І.І., Коноваленко А.Д.

ПРОКАТНЫЕ СТАНЫ КАК ОБЪЕКТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Мацышин С.О.

СТРУКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ НОВИХ РІЗНОВИДІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН НА ОСНОВІ МЕТОДУ ГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ
Макарчук Ю.О., Крячок О.С.

ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:

 
 
 
 
© 2015-2017 Громадська організація «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено
АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
вул.Зодчих 18/81, м.Вінниця
Вінницька область, Україна; 21037
PDF
ЗАВАНТАЖИТИ
Наукова думка інформаційного століття [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19 червня 2017 року у м. Дніпро / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». - Одеса: Друкарня «Друкарик»., 2017. - Т.6. - с. 150.

СЕКЦІЯ 13
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
АКТУАЛЬНІСТЬ E-LEARNING У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Бажміна Е.А.

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА ТРАНСПОРТНОГО ПРОФІЛЮ
Іванова А.В.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСІЛДЖЕННЯХ
Круглик В.С.

ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Ящук О.В.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ШКОЛИ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Стрільчук В.І.

З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА ПОЛТАВЩИНІ
Москаленко О.М.

МОТИВАЦІЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Цибульська С.М.

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ С. РУСОВОЇ
Данилейчук І.М.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З КРЕОЛІЗОВАНИМИ ТЕКСТАМИ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ КОМІКСІВ ТА КАРИКАТУР)
Коломієць Д.В.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПІД ЧАС РОБОТИ ІЗ СТАРШИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ ПО ФОРМУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНЬ
Суховієнко Н.А.

РЕФЛЕКСИВНА СТАДІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА
Балалаєва О.Ю.

РІВНЕВИЙ ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІН ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦИКЛУ
Царева О.С.

СТАНОВЛЕННЯ МОДЕЛІ БРИТАНСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ БРИТАНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
Луньо Н.

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Ефименко Г.П.

ХАРАКТЕРИСТИКИ І МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ У ХМАРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Воронкін О.С.
СЕКЦІЯ 14
ХІМІЧНІ НАУКИ
СЕКЦІЯ 15
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТЕНИЙ -ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА ПЕРВОЦВЕТ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Научно-исследовательская группа: Белик Г.В., Семенив Д.В., Куценко Т.А., Столетов Ю.В., Уланова В.А.
СЕКЦІЯ 16
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
FRONT-END СЕГОДНЯ. КРУПНЫЕ ФРЕЙМВОРКИ
Бондаренко В.А.

SIMULATION OF THE IGBT-BJT STRUCTURE WITH NEGATIVE RESISTANCE
Karpenko V.V.

АЛГОРИТМИ ПОБУДОВИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ РОЗШИРЕНОГО МАТРИЧНОГО КРИПТОГРАФІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ
Стабецька Т.А., Бабенко В.Г.

АЛГОРИТМ ХЕНДОВЕРА В LTE
Грицко А.В.

АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ ІЗ РОЗВИТКОМ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ BOOSTED DECISION TREES
Басараб М.К.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ ДАКТИЛОСКОПІЧНОГО МЕТОДУ АУТЕНТИФІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Савич Ю.О., Пулик М.І.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВБУДОВУВАННЯ ЦИФРОВОГО ВОДЯНОГО ЗНАКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
Науково-дослідна група: Кулик С.В., Люта М.В., Розломій І.О.

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ WiMAX В МІСТІ ЧЕРКАСИ
Науково-дослідна група: Мордовець С.А., Люта М.В., Розломій І.О.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
Розбицький М.А., Яковенко А.В.

МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕДВІСНИКІВ АТАК НА ВІДМОВУ В ОБСЛУГОВУВАННІ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
Очеретний О.К.

ОГЛЯД АЛГОРИТМІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ БІОМЕДИЧНИХ ДАНИХ
Нестеренко М.С.

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З БАЗОЮ ДАНИХ В МОВІ ПРОГРАМУВАННЯ С# В СЕРЕДОВИЩІ MICROSOFT VISUAL STUDIO
Ібрагімова Л.А.

ОЦІНКА РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Слабунова І.В.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
Пискун Т.О.

ПЛАНУВАННЯ ЗАДАЧ ДЛЯ ГЕТЕРОГЕННИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ
Гутов В.В.

ПОВЫШЕНИЕ ЧИСТОТЫ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ СТАЛИ ШХ15СГШ ПО НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ВКЛЮЧЕНИЯМ
Гонтаренко В.И.

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
Смашнюк О.В.

ПРОБЛЕМИ ВРАЗЛИВОСТЕЙ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ І МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ
Пархоменко І.І., Коноваленко А.Д.

ПРОКАТНЫЕ СТАНЫ КАК ОБЪЕКТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Мацышин С.О.

СТРУКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ НОВИХ РІЗНОВИДІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН НА ОСНОВІ МЕТОДУ ГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ
Макарчук Ю.О., Крячок О.С.
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:

НАШІ КОНТАКТИ:
 
 
 
 
© 2015-2017 Громадська організація «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.