ЗАВАНТАЖИТИ
PDF
Наукова думка інформаційного століття [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19 червня 2017 року у м. Дніпро / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». - Одеса: Друкарня «Друкарик»., 2017. - Т.3. - с. 123.

СЕКЦІЯ 9
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
FINTECH ТА КІБЕРБЕЗПЕКА В Е-БАНКІНГУ
Семенець М.О., Ляшко С.Ю.

АНАЛІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ПРОГРАМІ «1С: БУХГАЛТЕРІЯ 8»
Романюк І.А.

АНАЛІЗ І ОЦІНКА РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «СВІТОЧ»)
Демчук О.В.

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКА ЧИСТОГО ЕКСПОРТУ В УКРАЇНІ
Молоко І.Р.

АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ SHOKOPACK
Молодець Є.В., Філіппова А.В.

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Приступа Л.А., Кравчук А.І.

АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Нежива М.О., Копотієнко Т.Ю.

АУТСОРСИНГ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ - ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Гребінник М.О.

ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ
Козак І.Г.

ВИКОРИСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВЕКСЕЛЬНОЇ ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ
Колб О.П.

ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ МЕНЕДЖЕРІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Чаплинська А.Ю.

ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Кузьменко В.О.

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Надольна А.В.

ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ ШАХРАЙСТВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА, ТА ЗАХОДИ ЇХ УСУНЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Шелест Х.М.

ДИНАМІКА ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Гаращук Н.О.

ДИНАМІКА РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС
Беляєва К.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ БРОНЮВАННЯ НА ВЕБ-САЙТАХ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Даниленко М.І.

ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЗМІНИ НБУ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ ЗА 2016-2017 РОКИ
Чуєнко Н.А.

ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Помазан М.Ю.

ЕКСТРАПОЛЯЦІЙНИЙ ПРОГНОЗ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НА ОСНОВІ МЕТОДУ ПЛИННОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ЛІНІЇ ТРЕНДУ
Удовенко Д.О.

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Остапенко О.М., Трифонова О.Д.

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Хардіна Т.В.

ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Микитенко Н.В.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Шутова Д.М.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Семенюк Л.Є.

ЗАСОБИ РОЗПОДІЛУ НЕПРЯМИХ ПОСТІЙНИХ ВИТРАТ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ НАУКОЄМНОГО ПРОЦЕСУ
Захаревич Є.О.

ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН ЧЕРЕЗ СТРАХУВАННЯ МАЙНА
Рівкіна А.С., Бондар Н.О.

ІНВЕСТИЦІЇ В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ
Близнюкова Ю.Д.

ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ПОЗИТИВНИЙ ЧИННИК УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Сай-Боднар Ю.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Матієнко А.В., Сидор М.І.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Матусова О.М.

КРАУДСОРСИНГ: ПЕРЕВАТИ ЗАСТОСУВАННЯ
Полієва А.Ю.

КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ
Науково-дослідна група: Приступа Л.А., Алдобаєв Д.В., Приступа Д.І.

МЕТОДИ ТА ПІДХОДИ ДЛЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Рубан Ю.Б.

МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В ПРОГРАМІ «1С БУХГАЛТЕРІЯ 8»
Кузьменко В.О.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Рябошапка Е.В.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ БОРГОВОЇ СТІЙКОСТІ КРАЇНИ
Філатова Г.П.

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄСТВА В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Хардіна Т.

ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:

 
 
 
 
© 2015-2017 Громадська організація «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено
АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
вул.Зодчих 18/81, м.Вінниця
Вінницька область, Україна; 21037
PDF
ЗАВАНТАЖИТИ
Наукова думка інформаційного століття [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19 червня 2017 року у м. Дніпро / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». - Одеса: Друкарня «Друкарик»., 2017. - Т.3. - с. 123.

СЕКЦІЯ 9
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
FINTECH ТА КІБЕРБЕЗПЕКА В Е-БАНКІНГУ
Семенець М.О., Ляшко С.Ю.

АНАЛІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ПРОГРАМІ «1С: БУХГАЛТЕРІЯ 8»
Романюк І.А.

АНАЛІЗ І ОЦІНКА РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «СВІТОЧ»)
Демчук О.В.

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКА ЧИСТОГО ЕКСПОРТУ В УКРАЇНІ
Молоко І.Р.

АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ SHOKOPACK
Молодець Є.В., Філіппова А.В.

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Приступа Л.А., Кравчук А.І.

АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Нежива М.О., Копотієнко Т.Ю.

АУТСОРСИНГ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ - ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Гребінник М.О.

ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ
Козак І.Г.

ВИКОРИСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВЕКСЕЛЬНОЇ ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ
Колб О.П.

ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ МЕНЕДЖЕРІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Чаплинська А.Ю.

ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Кузьменко В.О.

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Надольна А.В.

ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ ШАХРАЙСТВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА, ТА ЗАХОДИ ЇХ УСУНЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Шелест Х.М.

ДИНАМІКА ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Гаращук Н.О.

ДИНАМІКА РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС
Беляєва К.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ БРОНЮВАННЯ НА ВЕБ-САЙТАХ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Даниленко М.І.

ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЗМІНИ НБУ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ ЗА 2016-2017 РОКИ
Чуєнко Н.А.

ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Помазан М.Ю.

ЕКСТРАПОЛЯЦІЙНИЙ ПРОГНОЗ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НА ОСНОВІ МЕТОДУ ПЛИННОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ЛІНІЇ ТРЕНДУ
Удовенко Д.О.

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Остапенко О.М., Трифонова О.Д.

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Хардіна Т.В.

ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Микитенко Н.В.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Шутова Д.М.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Семенюк Л.Є.

ЗАСОБИ РОЗПОДІЛУ НЕПРЯМИХ ПОСТІЙНИХ ВИТРАТ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ НАУКОЄМНОГО ПРОЦЕСУ
Захаревич Є.О.

ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН ЧЕРЕЗ СТРАХУВАННЯ МАЙНА
Рівкіна А.С., Бондар Н.О.

ІНВЕСТИЦІЇ В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ
Близнюкова Ю.Д.

ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ПОЗИТИВНИЙ ЧИННИК УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Сай-Боднар Ю.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Матієнко А.В., Сидор М.І.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Матусова О.М.

КРАУДСОРСИНГ: ПЕРЕВАТИ ЗАСТОСУВАННЯ
Полієва А.Ю.

КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ
Науково-дослідна група: Приступа Л.А., Алдобаєв Д.В., Приступа Д.І.

МЕТОДИ ТА ПІДХОДИ ДЛЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Рубан Ю.Б.

МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В ПРОГРАМІ «1С БУХГАЛТЕРІЯ 8»
Кузьменко В.О.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Рябошапка Е.В.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ БОРГОВОЇ СТІЙКОСТІ КРАЇНИ
Філатова Г.П.

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄСТВА В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Хардіна Т.
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:

НАШІ КОНТАКТИ:
 
 
 
 
© 2015-2017 Громадська організація «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.