ЗАВАНТАЖИТИ
PDF
Актуальні питання сучасних наук [текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 17 листопада 2015 року у м. Вінниця / відп. за випуск Казьмина Н.П. // ГО «Європейська наукова платформа». - Вінниця: Видавництво-друкарня «ДІЛО», 2015. - Т.2. - 264 с.

СЕКЦІЯ 2
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Пальонко О. С.

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЄСВ СПРЯМОВАНОГО НА ЛЕГАЛІЗАЦІЮ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Мельник В. В.

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Кушнір Л. В.

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
Маркуш М. Ю., Кудряшова А. О.

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛИНИХ АКТИВІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Гриняк С. В.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ ПОСЛГУ
Лабінська А. С., Шевчук Т. С.

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тимощук Т. О.

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ТА ІНСПЕКТУВАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
Даценко Г. В., Бурлачук Н. Ю.

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ І ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Шафар Д. В.

ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В ПЕРІОД НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Логвинюк М. П., Рябчук Р. В.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ В БУДІВНИЦТВІ
Антонець А. О., Пилипчук І. П.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Бойчук Т. В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Збрицька А. М.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОРГІВЛІ
Дмітрієва Т. І.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ РИНКОВОЇ СИТУАЦІЇ
Панасюк М. А.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ФОРМУВАННІ РЕЗЕРВІВ
Басок К. В., Дуднік А. О.

ОЦІНКА СТАНУ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
Басок К. В., Окопна О. В.

ПЕРВИННИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ:ФУНКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
Михалків А. В., Янкевич Т. В.

ПІДБІР УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ І ФОРМУВАННЯ ЇХ РЕЗЕРВУ
Бородій А. П.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Лозовський О. М., Лобозінська І. П.

ПОБУДОВА ОБЛІКУ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Кушнір Л. В. , Бойчук Т. В.

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
Маркуш М. Ю., Кудряшова А. О.

ПОНЯТТЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ПІДВИЩЕННЯ
Мідяна І. М.

ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Дуднік А. О.

ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Бойчук Т. В.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЄДИНОГО КАЗНАЧЕЙСЬКОГО РАХУНКУ В УКРАЇНІ
Гороховська Ю. І., Надобних О. О.

РИЗИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
Михайлик А. О.

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ КЛАСТЕРІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Бойко К. В.

РОЛЬ БРЕНДИНГУ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Штурба Н. В.

РОЛЬ ГРОШЕЙ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ
Збрицька А. М.

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Миколюк І. О., Нагорна С. В.

РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Войтенко О. О.

СВІТОВИЙ БАНК ТА УКРАЇНА
Підгорна О. О.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА
Могилка О. Ю., Тодоріка М. В.

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ
Миколюк І. О., Нагорна С. В.

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Бойко К. В.

СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ
Онуфриїшена А. А.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ
Ліпешко Д. В.

СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
Кривіцька О. О.

СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ
Михалків А. В., Янкевич Т. В.

СТАН РИНКУ ВЕРШКОВОГО МАСЛА В УКРАЇНІ
Тимощук Т. О.

СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Снігур К. Ю.

СУТНІСТЬ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ
Дуднік А. О., Пензар О. В.

СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Подольська А. Л., Поперечнюк О. В.

СУЧАСНИЙ СТАН ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ
Войтенко О.О.

СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
Баланюк О. В.

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ, ЙОГО ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
Пранципал А. О.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Рябоконь І. В.

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ
Нагірний В. С.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ПОДАТКОВІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ
Ревуцька Л. А., Пікуліна О. А.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ
Дмітрієва Т. І.

ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:

 
 
 
 
© 2015-2017 Громадська організація «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено
АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
вул.Зодчих 18/81, м.Вінниця
Вінницька область, Україна; 21037
PDF
ЗАВАНТАЖИТИ
Актуальні питання сучасних наук [текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 17 листопада 2015 року у м. Вінниця / відп. за випуск Казьмина Н.П. // ГО «Європейська наукова платформа». - Вінниця: Видавництво-друкарня «ДІЛО», 2015. - Т.2. - 264 с.

СЕКЦІЯ 2
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Пальонко О. С.

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЄСВ СПРЯМОВАНОГО НА ЛЕГАЛІЗАЦІЮ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Мельник В. В.

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Кушнір Л. В.

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
Маркуш М. Ю., Кудряшова А. О.

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛИНИХ АКТИВІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Гриняк С. В.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ ПОСЛГУ
Лабінська А. С., Шевчук Т. С.

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тимощук Т. О.

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ТА ІНСПЕКТУВАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
Даценко Г. В., Бурлачук Н. Ю.

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ І ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Шафар Д. В.

ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В ПЕРІОД НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Логвинюк М. П., Рябчук Р. В.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ В БУДІВНИЦТВІ
Антонець А. О., Пилипчук І. П.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Бойчук Т. В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Збрицька А. М.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОРГІВЛІ
Дмітрієва Т. І.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ РИНКОВОЇ СИТУАЦІЇ
Панасюк М. А.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ФОРМУВАННІ РЕЗЕРВІВ
Басок К. В., Дуднік А. О.

ОЦІНКА СТАНУ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
Басок К. В., Окопна О. В.

ПЕРВИННИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ:ФУНКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
Михалків А. В., Янкевич Т. В.

ПІДБІР УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ І ФОРМУВАННЯ ЇХ РЕЗЕРВУ
Бородій А. П.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Лозовський О. М., Лобозінська І. П.

ПОБУДОВА ОБЛІКУ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Кушнір Л. В. , Бойчук Т. В.

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
Маркуш М. Ю., Кудряшова А. О.

ПОНЯТТЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ПІДВИЩЕННЯ
Мідяна І. М.

ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Дуднік А. О.

ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Бойчук Т. В.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЄДИНОГО КАЗНАЧЕЙСЬКОГО РАХУНКУ В УКРАЇНІ
Гороховська Ю. І., Надобних О. О.

РИЗИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
Михайлик А. О.

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ КЛАСТЕРІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Бойко К. В.

РОЛЬ БРЕНДИНГУ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Штурба Н. В.

РОЛЬ ГРОШЕЙ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ
Збрицька А. М.

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Миколюк І. О., Нагорна С. В.

РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Войтенко О. О.

СВІТОВИЙ БАНК ТА УКРАЇНА
Підгорна О. О.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА
Могилка О. Ю., Тодоріка М. В.

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ
Миколюк І. О., Нагорна С. В.

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Бойко К. В.

СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ
Онуфриїшена А. А.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ
Ліпешко Д. В.

СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
Кривіцька О. О.

СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ
Михалків А. В., Янкевич Т. В.

СТАН РИНКУ ВЕРШКОВОГО МАСЛА В УКРАЇНІ
Тимощук Т. О.

СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Снігур К. Ю.

СУТНІСТЬ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ
Дуднік А. О., Пензар О. В.

СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Подольська А. Л., Поперечнюк О. В.

СУЧАСНИЙ СТАН ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ
Войтенко О.О.

СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
Баланюк О. В.

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ, ЙОГО ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
Пранципал А. О.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Рябоконь І. В.

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ
Нагірний В. С.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ПОДАТКОВІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ
Ревуцька Л. А., Пікуліна О. А.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ
Дмітрієва Т. І.
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:

НАШІ КОНТАКТИ:
 
 
 
 
© 2015-2017 Громадська організація «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.