ЗАВАНТАЖИТИ
PDF
Актуальні питання сучасних наук [текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 17 листопада 2015 року у м. Вінниця / відп. за випуск Казьмина Н.П. // ГО «Європейська наукова платформа». - Вінниця: Видавництво-друкарня «ДІЛО», 2015. - Т.1. - 260 с.

СЕКЦІЯ 1
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
СЕКЦІЯ 2
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
SWOT-АНАЛІЗ У ВИЗНАЧЕННІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Антонець А. О.

THE LABOUR MARKET AS A COMPONENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEM
Собур С. В.

АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗКИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
Гриняк С. В. , Нагірний В. С.

АКТУАЛЬНІ ФОРМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Розумик С. Я.

АНАЛІЗ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Бережок А. А., Верховод С. О.

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Грицина Р. Р.

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Аршаулов В. С.

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УКРАЇНІ
Могилка О. Ю., Тодоріка М. В.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Дуднік А. О., Висльовський М. В.

АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ
Басок К. В., Самойлюк А. Є.

АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
Лахман О. В., Пензар О. В.

АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
Неживенко А. П.

АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Маркуш М. Ю. , Патраманська Л. Ю.

АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК ТА ЙОГО ОЦІНКА
Грицина Р. Р., Передереєва О. А.

БЕЗРОБІТТЯ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА В УКРАЇНІ
Довгань А. О., Копчикова І. В.

ВИДИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В ІНТЕРНЕТІ
Аршаулов В. С.

ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Рябоконь І. В.

ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Пензар О. В., Лахман О. В.

ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Маркуш М. Ю., Гладій І. О.

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
Бережок А. А., Верховод С. О.

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ
Чорна Т. О., Кирилович А. В.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Михайлик А. О.

ДИСБАЛАНС ТА ДИСПОЗИЦІЯ РЕГІОНІВ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПРИОРІТЕТИ
Сусіденко Ю. В., Гудима Н. В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Кровіцка Я. А., Матвійчук Н. М.

ДОХІД ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
Бондарчук Н. А.

ЕВОЛЮЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ «КИЇВСТАР»
Кошова А. В., Безверхий В. М.

ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЮ ЗА ЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ РЕСУРСІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Грицина Р. Р.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА
Левандовська К. В.

ЗАСТОСУВАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ ЯК МЕТОДУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Антонець А. О.

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ
Безносюк В. П., Бучинська Я. В.

ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДУ АВС-АНАЛІЗУ
Бондар А. В., Демець Н. С.

ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З ЄС ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Рябоконь І. В.

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Костенчук Д. В.

ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ
Охрименко Ю. Б.

ІНФЛЯЦІЯ ЯК БАГАТОФАКТОРНИЙ ПРОЦЕС. ПРИЧИНИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ
Цвігун Н. В.

ІНФЛЯЦІЯ: ЇЇ СУТНІСТЬ, ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З НЕЮ
Вечірко І. О.

КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
Рябчук Р. В., Логвинюк М. П.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ ОБЛІКОВИМИ СТАНДАРТАМИ
Охрименко Ю. Б.

МЕТОДИКА ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Михалків А. В., Янкевич Т. В.

МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД І ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
Яблочнікова А. О.

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ДОСТУПУ КЛІЄНТІВ КАЗНАЧЕЙСТВА
Ревуцька Л. А., Пікуліна О. А.

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Рабей Н. Р., Панасюк М. А.

НАСЛІДКИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ
Охрименко Ю. Б.

НЕЙРОМАРКЕТИНГ-ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ПІДСВІДОМІСТЬ СПОЖИВАЧІВ
Амосова В. Г., Коваль В. Д.

ОБЛІК ЕМІСІЙНОГО ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Броніцька С. В., Гуменюк Н. С.

ОБЛІК ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
Демець Н. С., Палазюк В. М.

ОПОДАТКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ПОДАТКОМ В УКРАЇНІ З ВРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Миколюк І. О., Нагорна С. В.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Рокицький Д. Г.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТЕХНОЛОГІЯМИ
Бакун В. В.

ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:

 
 
 
 
© 2015-2017 Громадська організація «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено
АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
вул.Зодчих 18/81, м.Вінниця
Вінницька область, Україна; 21037
PDF
ЗАВАНТАЖИТИ
Актуальні питання сучасних наук [текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 17 листопада 2015 року у м. Вінниця / відп. за випуск Казьмина Н.П. // ГО «Європейська наукова платформа». - Вінниця: Видавництво-друкарня «ДІЛО», 2015. - Т.1. - 260 с.

СЕКЦІЯ 1
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
СЕКЦІЯ 2
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
SWOT-АНАЛІЗ У ВИЗНАЧЕННІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Антонець А. О.

THE LABOUR MARKET AS A COMPONENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEM
Собур С. В.

АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗКИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
Гриняк С. В. , Нагірний В. С.

АКТУАЛЬНІ ФОРМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Розумик С. Я.

АНАЛІЗ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Бережок А. А., Верховод С. О.

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Грицина Р. Р.

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Аршаулов В. С.

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УКРАЇНІ
Могилка О. Ю., Тодоріка М. В.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Дуднік А. О., Висльовський М. В.

АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ
Басок К. В., Самойлюк А. Є.

АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
Лахман О. В., Пензар О. В.

АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
Неживенко А. П.

АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Маркуш М. Ю. , Патраманська Л. Ю.

АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК ТА ЙОГО ОЦІНКА
Грицина Р. Р., Передереєва О. А.

БЕЗРОБІТТЯ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА В УКРАЇНІ
Довгань А. О., Копчикова І. В.

ВИДИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В ІНТЕРНЕТІ
Аршаулов В. С.

ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Рябоконь І. В.

ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Пензар О. В., Лахман О. В.

ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Маркуш М. Ю., Гладій І. О.

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
Бережок А. А., Верховод С. О.

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ
Чорна Т. О., Кирилович А. В.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Михайлик А. О.

ДИСБАЛАНС ТА ДИСПОЗИЦІЯ РЕГІОНІВ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПРИОРІТЕТИ
Сусіденко Ю. В., Гудима Н. В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Кровіцка Я. А., Матвійчук Н. М.

ДОХІД ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
Бондарчук Н. А.

ЕВОЛЮЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ «КИЇВСТАР»
Кошова А. В., Безверхий В. М.

ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЮ ЗА ЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ РЕСУРСІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Грицина Р. Р.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА
Левандовська К. В.

ЗАСТОСУВАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ ЯК МЕТОДУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Антонець А. О.

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ
Безносюк В. П., Бучинська Я. В.

ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДУ АВС-АНАЛІЗУ
Бондар А. В., Демець Н. С.

ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З ЄС ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Рябоконь І. В.

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Костенчук Д. В.

ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ
Охрименко Ю. Б.

ІНФЛЯЦІЯ ЯК БАГАТОФАКТОРНИЙ ПРОЦЕС. ПРИЧИНИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ
Цвігун Н. В.

ІНФЛЯЦІЯ: ЇЇ СУТНІСТЬ, ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З НЕЮ
Вечірко І. О.

КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
Рябчук Р. В., Логвинюк М. П.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ ОБЛІКОВИМИ СТАНДАРТАМИ
Охрименко Ю. Б.

МЕТОДИКА ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Михалків А. В., Янкевич Т. В.

МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД І ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
Яблочнікова А. О.

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ДОСТУПУ КЛІЄНТІВ КАЗНАЧЕЙСТВА
Ревуцька Л. А., Пікуліна О. А.

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Рабей Н. Р., Панасюк М. А.

НАСЛІДКИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ
Охрименко Ю. Б.

НЕЙРОМАРКЕТИНГ-ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ПІДСВІДОМІСТЬ СПОЖИВАЧІВ
Амосова В. Г., Коваль В. Д.

ОБЛІК ЕМІСІЙНОГО ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Броніцька С. В., Гуменюк Н. С.

ОБЛІК ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
Демець Н. С., Палазюк В. М.

ОПОДАТКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ПОДАТКОМ В УКРАЇНІ З ВРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Миколюк І. О., Нагорна С. В.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Рокицький Д. Г.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТЕХНОЛОГІЯМИ
Бакун В. В.
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:

НАШІ КОНТАКТИ:
 
 
 
 
© 2015-2017 Громадська організація «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.