ЗАВАНТАЖИТИ
PDF
Сучасний стан і тенденції розвитку сучасної європейської науки [текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 10 грудня 2015 року у м. Київ / відп. за випуск Казьмина Н.П. // ГО «Європейська наукова платформа». - Вінниця: Видавництво-друкарня «ДІЛО», 2015. - Т.1. - 164 с.

СЕКЦІЯ 1
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
СЕКЦІЯ 2
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
PROBLEMS OF INVESTMENTS IN AGROINDUSTRIAL COMPLEX IN UKRAINE
Rokitskiy D. G.

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
Гороховська Ю. І., Чигрин В. В.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ
Бакун В. В.

АНАЛІЗ ТИПОВИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Шаповалюк Т. А.

БІЗНЕС-ПЛАН ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Аршаулов В. С.

БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Пилипчук І.

БЮДЖЕТУВАННЯ ТРУДОВИХ ВИТРАТ ЯК СКЛАДОВА ОПЕРАЦІЙНОГО БЮДЖЕТУ
Король А. В.

ВИКОРИСТАННЯ АРОМАМАРКЕТИНГУ У РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Загоруйко М. О., Танасієнко О. В.

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Могилка О. Ю., Тодоріка М. В.

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Юрченко Г. Г., Миронюк В. Г.

ДЕКЛАРУВАННЯ ВИНОГРАДНИХ ВИН В РЕЖИМІ ІМПОРТУ
Косован І.В., Янчик О.П.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Чайка І. В., Борисюк Г.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Теслюк І.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Кривіцька О. О.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА І ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Крамаренко К. В., Чайка І. В.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОЦЕСОРА EXCEL ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ
Руденко Д. Ю.

ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТК
Лабінська А. С.

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК У РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Данилюк Л. П.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Антонець А. О., Пилипчук І. П.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Руденко Д. Ю., Чайка І. В.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Рожковська А. В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ
Миронюк В . Г.

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Стус В. О.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ
Пастушенко М. С.

МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ У МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ
Броніцька С. В., Гуменюк Н. С.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Гончарук К. В.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ
Головащенко Ю. І.

МІСЦЕ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СЕРЕД ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ ПОКУПЦІВ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
Базюк В. В.

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Рудик Т. О., Чайка І. В.

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ СЕРВІСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Асафат Ю. О., Колодій Р. В.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ ТА ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Гусак М. М.

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ У ЗАГАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ДОХОДІВ УКРАЇНИ
Громова А. Є., Бурлачук Н. Ю.

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ПРИ ВИБОРІ ПРОДУКТУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Танасієнко О. В., Загоруйко М. О.

НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ
Антонюк І. І.

ОБЛІКОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Юрченко Г. Г.

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ПРИ РОЗВ‘ЯЗАНІ ФІНАНСОВИХ ЗАДАЧ
Романова І. В.

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Кривіцька О. О

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ
Кирилова О. А., Гладій І. О.

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Дрончак І. В.

СТАН ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАВОВИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ
Селідбовська А. Ю.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ
Лозовський О. М., Кимач С. О.

ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Яценко І. К., Пилипчук І. П.

ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Кудряшова А. О.

ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:

 
 
 
 
© 2015-2017 Громадська організація «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено
АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
вул.Зодчих 18/81, м.Вінниця
Вінницька область, Україна; 21037
PDF
ЗАВАНТАЖИТИ
Сучасний стан і тенденції розвитку сучасної європейської науки [текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 10 грудня 2015 року у м. Київ / відп. за випуск Казьмина Н.П. // ГО «Європейська наукова платформа». - Вінниця: Видавництво-друкарня «ДІЛО», 2015. - Т.1. - 164 с.

СЕКЦІЯ 1
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
СЕКЦІЯ 2
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
PROBLEMS OF INVESTMENTS IN AGROINDUSTRIAL COMPLEX IN UKRAINE
Rokitskiy D. G.

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
Гороховська Ю. І., Чигрин В. В.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ
Бакун В. В.

АНАЛІЗ ТИПОВИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Шаповалюк Т. А.

БІЗНЕС-ПЛАН ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Аршаулов В. С.

БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Пилипчук І.

БЮДЖЕТУВАННЯ ТРУДОВИХ ВИТРАТ ЯК СКЛАДОВА ОПЕРАЦІЙНОГО БЮДЖЕТУ
Король А. В.

ВИКОРИСТАННЯ АРОМАМАРКЕТИНГУ У РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Загоруйко М. О., Танасієнко О. В.

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Могилка О. Ю., Тодоріка М. В.

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Юрченко Г. Г., Миронюк В. Г.

ДЕКЛАРУВАННЯ ВИНОГРАДНИХ ВИН В РЕЖИМІ ІМПОРТУ
Косован І.В., Янчик О.П.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Чайка І. В., Борисюк Г.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Теслюк І.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Кривіцька О. О.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА І ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Крамаренко К. В., Чайка І. В.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОЦЕСОРА EXCEL ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ
Руденко Д. Ю.

ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТК
Лабінська А. С.

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК У РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Данилюк Л. П.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Антонець А. О., Пилипчук І. П.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Руденко Д. Ю., Чайка І. В.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Рожковська А. В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ
Миронюк В . Г.

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Стус В. О.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ
Пастушенко М. С.

МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ У МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ
Броніцька С. В., Гуменюк Н. С.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Гончарук К. В.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ
Головащенко Ю. І.

МІСЦЕ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СЕРЕД ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ ПОКУПЦІВ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
Базюк В. В.

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Рудик Т. О., Чайка І. В.

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ СЕРВІСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Асафат Ю. О., Колодій Р. В.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ ТА ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Гусак М. М.

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ У ЗАГАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ДОХОДІВ УКРАЇНИ
Громова А. Є., Бурлачук Н. Ю.

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ПРИ ВИБОРІ ПРОДУКТУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Танасієнко О. В., Загоруйко М. О.

НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ
Антонюк І. І.

ОБЛІКОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Юрченко Г. Г.

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ПРИ РОЗВ‘ЯЗАНІ ФІНАНСОВИХ ЗАДАЧ
Романова І. В.

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Кривіцька О. О

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ
Кирилова О. А., Гладій І. О.

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Дрончак І. В.

СТАН ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАВОВИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ
Селідбовська А. Ю.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ
Лозовський О. М., Кимач С. О.

ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Яценко І. К., Пилипчук І. П.

ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Кудряшова А. О.
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:

НАШІ КОНТАКТИ:
 
 
 
 
© 2015-2017 Громадська організація «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.